AJPIS Gorj a finalizat toate plăţile pe luna anterioară

181

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Gorj a achitat, săptămâna trecută, toate prestaţiile aferente lunii septembrie 2018, valoarea totală a acestora apropiindu-se de suma de 17 milioane de lei.

Această sumă a fost achitată către nu mai puţin de 89.325 de beneficiari de prestaţii sociale din judeţ. “În luna octombrie, valoarea plăţilor efectuate de instituţia noastră cu titlu de prestaţii sociale a fost 16.944.349 de lei pentru un număr de 89.325 de beneficiari astfel: pe alocaţia de stat pentru copii s-au virat 5.101.056 de lei pentru 53.017 beneficiari, 3.273.855 de lei au mers către plăţile făcute pentru 2.239 de persoane care încasează indemnizaţii pentru creşterea copilului, 1.447 de gorjeni au primit stimulente de inserţie în cuantum de 905.186 de lei, iar suma de 80.932 de lei a mers către cei 132 de beneficiari din judeţ îndreptăţiţi să primească beneficii sociale având în grijă ori aflându-se în concediu de creştere a copilului cu dizabilităţi, conform OUG nr. 111/2010 art. 31 şi 32”, se arată într-o informare transmisă de conducerea AJPIS Gorj.De asemenea, tot pentru luna septembrie, s-au făcut în octombrie şi următoarele plăţi: 24.498 de beneficiari au primit 5.840.000 de lei reprezentând drepturi acordate persoanelor cu handicap; prestaţii sociale pentru 3.619 beneficiari de venit minim garantat din judeţ, cuantumul acestora fiind de 812.780 de lei. În octombrie, instituţia judeţeană a plătit alocaţii de plasament de 341.400 de lei pentru 483 de beneficiari, s-au plătit 3.838 de alocaţii pentru susţinerea familiei în valoare de 559.975 de lei, patru indemnizaţii lunare de acomodare în cuantum de 5.667 de lei, 48 de indemnizaţii lunare de hrană pentru bolnavii de HIV/SIDA – 23.498 de lei. Principalele criterii pe baza cărora se acordă beneficiile de asistenţă socială sunt: evaluarea contextului familial; veniturile solicitantului sau ale familiei acestuia; condiţiile de locuire; starea de sănătate şi gradul de dependenţă. Statul acordă drepturile de asistenţă socială prin autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. Beneficiile de asistenţă socială se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de acte doveditoare. Totodată, titularii beneficiilor sociale au obligaţia să comunice primarului, în scris, orice modificare cu privire la domiciliu, venituri şi la numărul membrilor familiei, în termenele de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea pentru ajutor social, zece zile de la data la care a intervenit modificarea la alocaţie pentru susţinerea familiei şi cinci zile la ajutorul pentru încălzirea locuinţei, în cazul în care nu fac acest lucru urmând să se supună consecinţelor legii.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here