AJOFM: Subvenții pentru firmele care angajează elevi și studenți pe perioada vacanței

955

Angajatorii din județul Gorj pot obține stimulente financiare de la stat dacă aleg să angajeze pe perioada vacanței de vară elevi și studenți.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Gorj reamintește angajatorilor de faptul că firmele care angajează în perioada vacanței elevi sau studenți pot beneficia de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referință (ISR) al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă (valoarea ISR, actualizată în 2024 este de 660 lei). Stimulentul financiar se poate acorda pentru o perioadă de maximum 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic, pentru fiecare elev şi student pentru care s-a încheiat contract individual de muncă. Diferenţa dintre stimulentul lunar acordat şi salariul realizat se suportă de către angajator din fonduri proprii.
Beneficiază de stimulentul financiar lunar prevăzut mai sus angajatorii care încadrează în muncă elevi şi studenţi în baza: unui contract individual de muncă pe durată determinată, egală sau mai mică decât durata vacanţei, încheiat în condiţiile legii, cu normă întreagă sau, după caz, cu timp parţial; unui contract de muncă temporară, numai dacă durata misiunii de muncă temporară este egală sau mai mică decât durata vacanţei.

Care sunt condițiile
În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, contractul individual de muncă încheiat cu durata timpului de muncă de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămână se consideră încheiat cu normă întreagă. Pentru a beneficia de acordarea stimulentului financiar, angajatorii trebuie să încheie o convenţie cu AJOFM Gorj în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor/studenţilor. Nu beneficiază de stimulentul financiar angajatorii care încadrează în muncă elevi şi studenţi anterior datei de începere a vacanţei stabilite potrivit legii, pentru elevii şi studenţii respectivi și angajatorii care au beneficiat, pentru elevii şi studenţii respectivi, de stimulentul financiar prevăzut în lege pentru o perioadă de 60 de zile lucrătoare în cursul anului calendaristic. Este de precizat faptul că încheierea convențiilor se va face în limita bugetului existent.
În vederea încheierii convenţiei prevăzute angajatorii depun la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană o cerere însoțită de următoarele documente: tabel nominal cuprinzând elevii şi studenţii încadraţi în munca pe perioada vacanţelor, întocmit potrivit anexei la convenţia al carei model este prevăzut în Anexa nr.1 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 72/2007; adeverinţa eliberata de instituţia de învaţamânt prin care se atesta ca persoana are statut de elev sau, după caz, de student şi urmeaza cursurile într-o instituţie de învaţamânt de stat sau particular, înfiinţată potrivit legii, cuprinzând şi precizarea expresa a perioadei de vacanţă; actul de identitate al elevului sau studentului, în copie; copia contractului de muncă, încheiat cu respectarea condiţiilor de vârsta şi a regimului legal al muncii tinerilor, înregistrat, după caz, la inspectoratul teritorial de muncă, conform prevederilor legale; declaraţie pe propria răspundere a angajatorului (model declarație). În cazul adolescenților care au împlinit ori au mai mult de 16 ani, angajarea în muncă a minorilor prezintă anumite particularități, fiind reglementată expres de lege: • programul de lucru maxim este de șase ore pe zi/30 de ore pe săptămână (fiind considerat un program full-time); în situaţia în care tânărul cumulează mai multe funcţii în baza unor contracte individuale de muncă, timpul de muncă efectuat se însumează şi nu poate depăşi, cumulat, durata maximă de șase ore pe zi/30 de ore pe săptămână; • minorii nu pot presta munca suplimentară; • minorii nu pot presta muncă între orele 20:00 şi 6:00, conform HG nr. 600/2007; • între două zile de muncă, minorii beneficiază de o perioadă minimă de repaus de 14 ore consecutive; • minorii nu pot lucra în locuri de muncă grele, vătămătoare sau periculoase; • minorii au dreptul la o pauză de masă de cel puțin 30 de minute, dacă durata zilnică de muncă este mai mare de patru ore și jumătate; • primesc cel puțin trei zile lucrătoare în plus la concediul de odihnă; angajatorii se asigură că perioada liberă de orice muncă este inclusă, în măsura posibilului, în cadrul vacanţelor şcolare ale copiilor care fac obiectul şcolarizării obligatorii pe bază de program integral, impusă de legislaţia naţională.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here