Agricultura pe înțelesul tuturor – Recoltarea corectă a porumbului

578

Strângerea recoltelor este corolarul întregii activităţi din fermă. Ea dă măsura priceperii şi efortului nostru, precum şi satisfacţia de a fi reuşit în conlucrarea cu natura. De aceea lucrarea trebuie făcută la timpul şi în condiţiile tehnice specifice fiecărei culturi. Porumbul este o cultură mare consumatoare de forţă de muncă, pe lângă alte materiale, mai ales în fermele mici, de tip gospodăresc. În zona noastră acum predilect porumbul se recoltează şi păstrează sub formă de ştiuleţi. Puţini fermieri ştiu, dar şi mai puţini ţin cont, de faptul că există soiuri şi hibrizi creaţi special pentru recoltarea sub formă de ştiuleţi sau chiar pentru păstrarea peste iarnă în lan, nu în pătul. Prea mulţi fermieri recoltează porumbul încă nematurizat, necopt şi se miră că le mucegăieşte în pătul sau hambar, din păcate, mai ales de teama de a fi cules de hoți. Stabilirea momentului optim pentru declanşarea recoltării sub formă de ştiuleţi a porumbului este extrem de uşoară şi simplă. Se apucă un știulete depănuşat, reprezentativ pentru întreg lan, cu ambele mâini şi se răsuceşte uşor în jurul axului longitudinal şi dacă acesta “cântă” adică, dacă ne aud boabele scârţâind uşor înseamnă că acest moment a sosit căci umiditatea boabelor este sub 20 %. Recoltarea trebuie făcută în saci sau coşuri şi nu prin aruncarea ştiuleţilor în grămezi pe sol căci se provoacă pierderi de recoltă prin scuturarea de boabe (mai ales atunci când hibridul nu este specific pentru acest mod de recolte, adică nu este rezistent la scuturare, sau este supracopt) şi chiar se poate deprecia recolta la contactul cu solul şi umiditatea acestuia.  Recoltarea ştiuleţilor trebuie făcută complet depănuşaţi şi curăţaţi şi de firele de mătase pentru a evita sursele de mucegăire, încingere şi deci depreciere a recoltei. Dacă avem deja impresia că porumbul este bine copt procedăm la curăţarea unor boabe de pe ştiulete, ruperea cu unghia a vârfului boabelor şi dacă ruptura ne descoperă o mică pată neagră, mișuna, în acest loc înseamnă că lanul nostru este deja suficient de copt pentru a fi recoltat sub formă de boabe, umiditatea acestora fiind sub 16 %.  La depozitarea porumbului, atât sub formă de ştiuleţi, cât şi sub formă de boabe este bine ca peste acestea să se pună rar frunze de nuc, capsule de ardei iute şi rămurele de soc spre a asigura o uşoară protecţie a recoltei contra dăunătorilor de deposit (gărgăriţe, molii, şoareci etc) şi, de asemenea, a se evita depozitarea acesteia pe timp umed, ploios căci se favorizează încingerea boabelor, deci deprecierea lor. Culoarea frunzelor şi a tulpinilor poate fi chiar verde căci ştiinţa a creat soiuri şi hibrizi a căror vegetaţie se prelungeşte şi după ce boabele au atins maturitatea tehnologică şi astfel se evită fenomenul de “desorbţie”, ce se produce atunci când tulpina şi frunzele sunt aproape uscate, dar ştiuletele este încă verde şi seva circulă acum invers, adică din ştiulete şi boabe în frunze şi tulpină. Acest fenomen provoacă inevitabil diminuarea producţiei. De aceea trebuie folosită sămânţă certificată şi nu “din pătul” căci sigur se reduce producţia atât cantitativ, cât şi calitativ şi automat îi creşte şi costul şi scade efectul economic al produsului. Ideal ar trebui ca imediat după recoltare să se procedeze la tocarea tulpinilor (există o largă gamă de maşini de tocat resturile vegetale, pentru aproape toate tipurile de tractoare) şi înainte de arat trebuie administrat 7 kg azot substanţă activă pentru fiecare tonă de materie organică ce se introduce în sol, necesar pentru favorizarea activităţii bacteriilor nitrificatoare care acţionează asupra materiei organice introdusă sub brazdă, producând descompunerea acesteia şi cu timpul transformarea ei în substanţe organice care intră în componenţa humusului. Astfel pe lângă faptul că fertilitatea naturală a solului poate fi menţinută cel puţin la acelaşi nivel, dacă nu chiar mărită, dar se îmbunătăţeşte sigur textura solului, permeabilitatea acestuia pentru apă şi aer deci se îmbunătăţesc condiţiile de cultură. Încorporarea tulpinilor de porumb tocate în sol, sub brazdă, este cu mult mai profitabilă pentru fermieri decât utilizarea acestora în hrana animalelor. Ideal ar fi ca peste acestea să se administreze îngrăşăminte chimice complexe de tipul C – 16 48 00, cam 200 kg produs comercial pe hectar. Astfel se favorizează nitrificarea materiei organice încorporată sub brazdă, dar şi asigurarea rezervei de fosfor din sol pentru următoarea recoltă. Tulpinile de porumb mai pot fi tocate şi prin discuiri repetate şi niciodată nu trebuie introduse întregi sub arătură căci se realizează o arătură de foarte proastă calitate şi condiţii total improprii pentru noile culturi. Lucrările agricole trebuie efectuate la parametri tehnologici optimi sau nu trebuie efectuate. Este preferabil să păstrăm solul în stadiul în care se află decât să-l distrugem noi.

Dacă toate astea fi-vor respectate,
Restul vine de la sine apoi …
Ing. Ion VELICI

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here