Agricultura pe înțelesul tuturor – Gunoiul de grajd – o comoară a fermierilor (II)

586

Cantitatea de gunoi de grajd produsă anual de principalele specii în stabulaţie – în tone / cap

Greutatea medie a unui metru cub și volumul unei tone de gunoi de grajd

Pentru a stabili dimensiunea platformei de gunoi de grajd redau mai jos „Normele specifice de amenajare/dimensionare”, așa cum sunt ele definite în Codul de bune practici agricole impus de AFIR solicitanților de fonduri europene:
a–pentru calculul suprafeței minime, a capacității de stocare se consideră o grosime maximă de depozitare de cca. 1,5 – 2 m, ceea ce înseamnă că pentru fiecare m3 de gunoi de grajd depozitat trebuie prevăzută o suprafaţă netă de 0,5 – 0,75 m2;
b–suprafaţa totală pentru stocarea gunoiului de grajd trebuie să fie de 1,5-2 ori mai mare decât suprafaţa netă, luând în calcul şi suprafaţa necesară pentru mutarea grămezilor de material (remaniere) în timpul procesului de compostare;
c–estimarea spaţiului necesar depozitării gunoiului de grajd se face în funcţie de numărul de animale, utilizând valoarea productiei zilnice de gunoi (inclusiv așternutul) pe cap de animal și volumul lunar al gunoiului care trebuie stocat pe cap de animal;
d–pentru calculul volumului de gunoi de grajd, după numărul de animale în echivalent UVM, se vor utiliza coeficienții medii de conversie prevăzuți de Codul de bune practici agricole și Programul de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole;
e– construcţia depozitelor de gunoi de grajd trebuie să asigure o bază impermeabilă, să fie prevăzută cu pereţi de sprijin şi sistem de colectare a efluenţilor, în special a celor care se produc în timpul ploilor;
f–alte norme tehnice detaliate privind depozitarea şi managementul gunoiului de grajd și a efluenţilor din exploataţiile agricole, sunt prevăzute de Codul de bune practici agricole și Programul de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole.
Forma geometrică a platformei trebuie să fie dreptunghiulară deoarece pe timpul compostării gunoiul de grajd suportă trei mutări și răsturnări de grămadă și abia în a patra lună se depozitează definitiv până la administrare iar ca dimensiune cred că este mai bine ca aceasta să fie de minim trei ori mai mare decât cea ieșită din calcul, spre a facilita buna desfășurare a procesului de compostare.
Dacă toate astea fi-vor respectate,
Restul vine de la sine apoi …
Ing. Ion VELICI

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here