AFM: Modificări aduse Programului privind Eficiența Energetică în Clădiri Publice

1157

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) anunță faptul că o serie de modificări au fost incluse în noul ghid postat în dezbatere publică și aferent Programului privind Eficiența Energetică în Clădiri Publice.

Astfel, perioada de înscriere în aplicația informatică a datelor tehnice aferente proiectelor începe în data de 30 august 2021, ora 10.00, și se închide în data de 29 octombrie 2021, ora 14.00. Au fost introduse mai multe categorii de solicitanți eligibili, pe lângă UAT, și anume: consiliile județene; subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului București; instituții publice din subordinea autorităților publice locale. Devin eligibile toate clădirile aflate în proprietatea/administrarea UAT, nu numai unitățile de învățământ.
De asemenea, alte modificări ce se regăsesc în ghid sunt: finanțarea cheltuielilor eligibile în cuantum de până la 100%, în loc de minimum 90%, deci eliminarea contribuției proprii obligatorii; suplimentarea bugetului programului, de la 0,38 mld. lei la 1,4 mld. Lei; restructurarea categoriilor de solicitanți (în funcție de populație și rang) și suplimentarea alocărilor pentru fiecare categorie – 3.000.000 lei pentru comune cu o populație de până la 5.000 de locuitori, 6.000.000 lei pentru comune cu o populație de peste 5.001 locuitori, 8.000.000 lei pentru orașe, 14.000.000 lei pentru consilii județene, 14.000.000 lei pentru municipiul de rang 0, 12.000.000 lei pentru municipii de rang I, 10.000.000 lei pentru municipii de rang II, 12.000.000 lei pentru subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului București; introducerea posibilității livrării în Sistemul de Energie Național a surplusului de energie, în regim de prosumator; creșterea pragului minim de eficientizare a consumului de energie electrică, în sensul introducerii obligativității obținerii unei reduceri de minimum 30% a consumului de energie, respectiv a unei reduceri cu cel puțin 30% a emisiilor de CO2; introducerea unui criteriu nou de punctaj, anume maturitatea proiectului (max. 10 pct.), demonstrată prin stadiul proiectului tehnic și al autorizației de construire; modificarea procedurilor de depunere, selecție și contractare a proiectelor, în vederea contractării cât mai rapid a sumelor alocate și favorizării proiectelor cu punctaje cât mai mari; introducerea posibilității acordării avansului; transmiterea electronică a documentațiilor prevăzute de ghid; introducerea posibilității demarării procedurilor de achiziție și contractării serviciilor/lucrărilor (de către solicitantul al cărui proiect a fost aprobat) imediat după aprobarea cererii de finanțare, înaintea semnării contractului cu AFM; eliminarea unor documente justificative pentru simplificarea procedurilor și reducerea timpului de verificare a acestora (de ex. certificat de cazier fiscal, sau, din cartea tehnică a construcției, certificate de calitate, procese verbale de lucrări ascunse etc).
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here