A.N.C.E. „Regina Maria” – 30 de ani de existență!

788

La 19 noiembrie 2021 se împlinesc 30 de ani de la reînființarea ASOCIAȚIEI NAȚIONALE CULTUL EROILOR „REGINA MARIA”, prima și singura structură asociativă, renăscută după desființarea în anul 1948 a precursoarei ei, AȘEZĂMÂNTUL NAȚIONAL „REGINA MARIA” PENTRU CULTUL EROILOR, care după 1989 și-a asumat misiunea de a continua tradițiile Cultului Eroilor la români.

Dintotdeauna, comunitățile au simțit nevoia să-și celebreze eroii, să-și arate recunoștința. CULTUL EROILOR este ULTIMUL OMAGIU prin care moștenitorii prețuiesc jertfa unor oameni care au plecat la luptă nu pentru a muri, ci pentru un sacrificiu care eliberează, un sacrificiu care înalță. Victimele războaielor, morți, răniți, mutilați și chinuiți în lagărele de prizonieri, meritau recunoștință deplină a neamului din care se trăgeau și pentru idealurile căruia și-au sacrificat viața și sănătatea.
Dintre atâtea lucruri rele și măsuri antiromânești aduse de regimul comunist, instalat la putere – împotriva voinței populației –, imediat după încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial, se numără și suprimarea tradiției Cultului Eroilor la români. Astfel, după aproape 20 de ani de existență – timp în care a amenajat sute și mii de cimitire ale eroilor, monumente și opere comemorative de război pentru cinstirea, în spiritul modern al epocii, a memoriei eroilor naționali și străini căzuți în Războiul de Independență a României (1877-1878), războaiele balcanice, Primul și cel de-Al Doilea Război Mondial -, Așezământul Național «Regina Maria» pentru Cultul Eroilor a fost șters cu buretele, la 8 iunie 1948, prin Decretul nr. 48 al Marii Adunări Naționale și prin Decizia Consiliului de Miniștri nr. 297. Întregul patrimoniu al acestuia a fost trecut la Ministerul Apărării Naționale. Începând cu aceeași dată, și-a încetat activitatea și revista «România eroică».
În perioada 1948 – 1990, cultul pentru Eroii României a fost menținut, ca o candelă aprinsă, datorită unor oameni de suflet, din Ministerul Apărării Naționale, administrația publică ori, pur și simplu, din societatea civilă, care n-au încetat niciodată să-și respecte istoria și eroii. Datorită lor au fost conservate cimitire și monumente dedicate eroilor neamului, grație patriotismului lor nu a fost dată uitării memoria românilor care s-au jertfit pentru țară. Așa se face că prin anii 1980 au continuat să fie construite monumente comemorative închinate ostașilor români și au fost amenajate morminte izolate și cimitire militare în țară și în străinătate. Convențiile internaționale, la care România era parte semnatară, ne obligau la asemenea procedură. Multe asemenea monumente au fost realizate de sculptori de la Studioul de Arte Plastice al Armatei. Cu siguranță, era un semn că Armata nu-și uită eroii. Nu se poate uita sau nega că, pionier sau utecist fiind, în epoca comunistă erau “obligați” să participe la activități și evenimente ce se organizau, fără excepție, lângă Monumentul Eroilor din toate războaiele, ridicat în curtea școlii. Adică, erau și comuniști care ne conduceau ori ne educau, dar respectul față de istorie și eroi nu a dispărut, totuși, niciodată la români!
După „Revoluția” din 1989, când regimul comunist a fost înlăturat, spiritul Cultului Eroilor a reînviat, reînnodând o tradiție frumoasă, amintind de regi, regine, prinți și prințese care au venerat eroii. Grație inițiativei unui grup de generali și ofițeri ai Armatei Române care mai păstrau încă în memorie amintirea vechilor tradiții, în frunte cu admirabilul general (r) Stelian Popescu – fost comandant al Armatei a-4-a de Transilvania, și colonelul (r) Petre Stoica, actualmente general (r), președintele nostru de onoare, a fost înființat, la 19 noiembrie 1991, Comitetul Național pentru Restaurarea și Îngrijirea Monumentelor și Cimitirelor Eroilor. Prin Sentința civilă nr. 664, în data de 19 noiembrie 1991, s-a constituit „Comitetul Național pentru Restaurarea Monumentelor și Cimitirelor Eroilor” și a primit statutul de personalitate juridică. Această zi a devenit Ziua Renașterii Cultului Eroilor, Ziua Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”. Această structură asociativă, în care au fost cooptați profesori de istorie, muzeografi, militari, preoți și membrii de diferite profesii, desfășoară activități în domeniul apărării și administrației publice centrale și locale, funcționează sub patronajul MApN și sub oblăduirea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române. Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” are filiale în toate județele din România, în municipii, orașe, comune și sate. ANCE„RM” are deviza: „Neamul este etern, prin Cultul Eroilor”, iar imnul ei este „Imnul Eroilor”.
La zi aniversară, domnul General-maior (rtr.) Prof. univ. dr. Visarion NEAGOE, președintele Asociației, transmite următorul mesaj: „Declanșând o veritabilă campanie de identificare și inventariere a monumentelor și cimitirelor, parcelelor de onoare, edificiilor sau a altor opere comemorative de război, realizate în cinstea eroilor români sau străini căzuți la datorie pe teritoriul României sau eroilor români înhumați pe teritoriul altor state, Asociația noastră a reușit să se manifeste și în alte zone menite a consolida Cultul Eroilor. Astfel, începând cu anul 1997 și-a reluat apariția revista «România eroică», publicație mult apreciată în special în școli, iar un număr tot mai mare de localități din țară au editat «Cărți de aur» în care sunt înscriși toți eroii căzuți la datorie în diferite războaie. În același context, au fost publicate numeroase monografii și lucrări de istorie, aparținând membrilor Asociației. Asociația Națională Cultul Eroilor «Regina Maria» sărbătorește 30 de ani de la reînființare, răstimp în care a devenit, prin H.G. nr. 698 din 19.08.2014, organizație de utilitate publică, păstrându-și propria identitate, în calitate de reprezentant al societății civile, aceasta și membrii săi se mândresc cu realizări ce-i fac cinste, astfel:
– menținerea unei permanente legături cu Oficiul Național pentru Cultul Eroilor, în scopul asigurării respectării legislației în vigoare, privind regimul operelor comemorative de război;
– realizarea și publicarea a peste 20 de reviste și a numeroase volume de istorie și monografii;
– organizarea și desfășurarea a sute de mese rotunde, simpozioane și sesiuni de comunicări științifice, la nivel național și în teritoriu, pe teme de istorie sau închinate eroilor;
– decernarea anuală a premiilor «Asociației» pentru cele mai bune lucrări de istorie dedicate eroilor neamului;
– îngrijirea și protejarea monumentelor, parcelelor de onoare sau a altor opere comemorative de război în orașe, comune și sate;
– participarea, în comun cu organizații similare din alte state, la activități de comemorare a eroilor în țară și în străinătate.
– coordonarea activităților desfășurate de Centrul de Cercetări Istorice «Preot Dumitru Bălașa» Râmnicu Vâlcea, care funcționează sub egida A.N.C.E. «Regina Maria»;
– creșterea numărului de cercuri «Cultul Eroilor» în învățământul preuniversitar;
– sporirea relațiilor/activităților internaționale;
– tot mai multe monografii și lucrări de istorie dedicate eroilor;
– relaționarea cu tot mai multe structuri asociative, încheierea de protocoale de colaborare și organizarea, în comun, de activități închinate eroilor neamului și evenimentelor istorice”.
La ceas aniversar, transmitem tuturor membrilor, simpatizanților, susținătorilor și colaboratorilor Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” multă sănătate, alături de tradiționalul „LA MULȚI ANI!”
RECUNOȘTINȚA NOASTRĂ ETERNĂ EROILOR NEAMULUI ROMÂNESC CARE S-AU JERTFIT PE ALTARUL PATRIEI!
Col. (rtr.) Gheorghe BUȘE, A.N.C.E. „R.M.” Gorj

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here