Post vacant de şofer la Turburea

264

Primăria comunei Turburea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție vacante, de șofer, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Turburea. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: şcoala de conducători auto categoria: B, C, D, BE, CE, DE; atestat şofer profesionist transport persoane; fără cazier judiciar; fără antecedente rutiere grave (penal sau cu permis suspendat); cunoştinţe minime de mecanică auto. Proba scrisă a concursului a fost programată pentru ziua de 28 august, la ora 10.00, iar interviurile se vor ţine pe 31 august, la ora 13.00.
Pentru înscrierea la examen candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului; curriculum vitae.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here