73 de cereri, depuse la Primăria Târgu-Jiu pentru acordarea tichetului social

422

Până la mijlocul lunii martie, la Registratura Primăriei Municipiului Târgu-Jiu au fost depuse nu mai puţin de 73 de dosare pentru acordarea tichetului social, în valoare de 50 de lei.

Târgujienii cu venituri sub 284 de lei pe membru de familie şi care au copii ce frecventează învăţământul preşcolar, pot depune până la data de 30 aprilie dosarele cu actele aferente în vederea acordării tichetului de grădiniţă pentru anul şcolar 2015 – 2016.
“Până astăzi (n.r. ieri), la Registratura instituţiei noastre, au fost depuse 73 de cereri pentru acordarea tichetului social. Toate cererile se verifică şi vizează de către personalul Direcţiei Publice de Protecţie Socială. Condiţiile de acordare a tichetului de 50 de lei pe lună sunt: venit net/membru de familie – maximum 284 de lei; vârsta copilului între 3 şi 6 ani; copilul trebuie să fie înscris la grădiniţă si să frecventeze cursurile. Documentele necesare pentru acordarea stimulentului educaţional acordat sub formă de tichete de grădiniţă, an şcolar 2015-2016, sunt următoarele: adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ preşcolar (grădiniţă), care să ateste înscrierea copilului în anul şcolar 2015-2016; livret de familie; acte de identitate; certificat de căsătorie; certificate de naştere pentru copiii în vârstă de până la 14 ani; adeverinţă de venit eliberată de către Administraţia Finanţelor Publice Gorj pentru toţi membrii majori ai familiei; acte privind veniturile realizate (adeverinţă cu salariul net, cupon pensie, cupon indemnizaţie şomaj, cupon indemnizaţie creştere copil, cupon alocaţie stat, cupon indemnizaţie de handicap sau alte acte doveditoare ale veniturilor; dosar. Este de precizat faptul că cererea va fi însoţită de copia documentelor, iar documentele se prezintă în original pentru conformarea copiilor”, a declarat purtătorul de cuvânt al Primăriei Municipiului Târgu-Jiu, Lavinia Petriţa.

Peste două mii de beneficiari în Gorj
Tot la nivelul municipiului Târgu-Jiu, a fost identificat un grup ţintă potenţial beneficiar de tichete sociale format din: familii cu copii preşcolari aflate în dificultate; familii cu copii preşcolari de etnie rromă; familii cu copii preşcolari formate din tineri provenind din sistemul de protecţie a copilului; familii cu copii preşcolari, fără adăpost; familii cu copii preşcolari, beneficiare de alocaţie de susţinere şi/sau ajutor social; familii cu copii preşcolari, beneficiare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei; familii tinere cu copii preşcolari, fără venituri; copii preşcolari, reprezentaţi legal, victime ale violenţei în familie.
În judeţul Gorj, în cele 70 de localităţi, sunt aproximativ 2.100 de potenţiali beneficiari ai programului. Stimulentul acordat sub formă de tichet social este acordat pentru perioada septembrie-iunie, pe bază de cerere şi declaraţie pe proprie răspundere completată de părinţi sau de persoanele care răspund legal, cu suportul asistentului social, acolo unde este cazul. Înscrierea în program este permanentă, pentru a permite familiilor să-şi înscrie copiii la grădiniţă şi după începerea anului şcolar. Tichetul se acordă începând cu luna în care preşcolarul a îndeplinit criteriile de frecvenţă. Mecanismul de acordare a tichetului nu ia în calcul ajutorul social, alocaţia pentru copii, bursele sau subvenţiile agricole. Banii necesari pentru plata stimulentelor se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here