63 de rentieri din Gorj şi-au vizat carnetele

337

Centrul Judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că, pentru a intra în posesia rentei viagere cuvenite pentru anul 2014, beneficiarii trebuie să se prezinte la sediul din Târgu-Jiu al APIA Gorj până la data de 31 august a.c. pentru vizarea carnetelor de rentier agricol. Campania de vizare a documentelor a fost demarată la începutul lunii martie şi urmează să se încheie în numai câteva săptămâni.

„În judeţul Gorj, sunt aşteptaţi să-şi vizeze carnetele un număr de 84 de rentieri, pentru care s-a plătit din bugetul naţional, în anul 2013, suma de 91.733 de lei, adică aproximativ 20.800 euro. 63 de carnete de rentier au fost deja depuse la noi pentru vizat şi pentru a-şi încasa renta pe anul 2014. Pentru cei 63 de rentieri avem înregistrată o suprafaţă de 230 de hectare de terenuri.
Suma ce va fi virată acestora va fi în cuantum total de 80.000 de lei. În cazul titularilor de carnet de rentier care au decedat în cursul anului 2015, moştenitorii acestora, dacă au îndeplinit procedurile de succesiune, pot veni la noi, făcând dovada decesului şi calităţii moştenitorului, iar noi le vom putea face plata aferentă anului trecut”, a declarat Constantin Negrea, directorul executiv al APIA Gorj.
Pentru vizarea carnetului, rentierul agricol se poate prezenta personal sau prin mandatar/curator/tutore, în baza unei procuri autentice/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă. De asemenea, beneficiarul agricol/mandatarul/curatorul/tutorele trebuie să prezinte următoarele documente: carnetul de rentier agricol; contractul/contractele de arendare; actul de identitate în original al rentierului agricol/mandatarului/curatorului / tutorelui; document coordonate bancare (opţional/recomandat); decizia de la comisia de expertiză medicală actualizată (acolo unde este cazul), pentru gradele de invaliditate I şi II (dacă decizia nu prevede că dosarul este nerevizuibil), în original şi în copie.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here