6.000 de hectare de pajişti din Gorj, pregătite pentru amenajamentele pastorale

911

Pe doar 4,8% din suprafaţa totală de pajişti naturale din judeţul Gorj au fost executate studii pedologice şi agrochimice pentru stabilirea lucrărilor ameliorative şi a necesarului de îngrăşăminte pe fiecare parcelă, în vederea fundamentării proiectului de amenajament pastoral.

Proiectele de amenajament pastoral se întocmesc la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, de toţi proprietarii de pajişti naturale, persoane juridice sau fizice, potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi a H.G. 78/2015 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2013. Amenajamentele pastorale au drept scop stabilirea unui set de măsuri şi acţiuni pentru fiecare trup de pajişti naturale la nivelul fiecărui deţinător (persoană fizică sau juridică) din cadrul fiecărui teritoriu administrativ, pentru a se realiza creşterea capacităţii de producţie şi, implicit, creşterea numărului de animale.
Proiectul de amenajament pastoral cuprinde în mod obligatoriu, cel puţin următoarele elemente: descrierea situaţiei geografice, topografice şi planul parcelar al pajiştilor aflate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale; descrierea solului şi a florei; capacitatea de păşunat a pajiştii; lucrările de îngrijire şi îmbunătăţire a pajiştilor; planul de fertilizare şi măsurile agropedoameliorative.
Conform conducerii Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Gorj, suprafaţa de pajişti naturale a judeţului nostru în anul 2015 este de 124.000 hectare, distribuită astfel: primării şi consilii locale – aproximativ 15.500 ha; obşti şi composesorate – circa 8.770 ha; asociaţiile crescătorilor de animale – aproape 1.033 ha; persoane fizice şi alte persoane juridice – aproximativ 98.697 ha.

5.951 ha au studii pedologice şi agrochimice
“Până în prezent, la nivelul judeţului Gorj, au fost executate studii pedologice şi agrochimice pentru stabilirea lucrărilor ameliorative şi a necesarului de îngrăşăminte pe fiecare trup, în vederea fundamentării proiectului de amenajament pastoral doar pe 5.951 ha, reprezentând 4,8% din suprafaţa totală de 124.000 ha”, a declarat Constantin Negrea, directorul executiv al APIA Gorj. Cele 5.951 ha asupra cărora s-au efectuat deja studii, se regăsesc în unităţile administrativ-teritoriale ale următoarelor localităţi: Muşeteşti, Tismana, Glogova, Novaci, Bengeşti-Ciocadia, Turceni, Crasna.

Riscă să piardă subvenţiile
Potrivit şefului APIA Gorj, este necesar ca administraţiile publice locale, obştile/composesoratele, alţi deţinători de pajişti naturale, persoane fizice sau juridice, să pună în aplicare cadrul legislativ privind întocmirea proiectelor de amenajament pastoral cunoscându-se faptul că, începând cu anul 2016, Agenţia de Plăţi pentru Intervenţii în Agricultură nu mai acordă subvenţii pentru folosinţa “pajişti naturale” fără proiect de amenajament pastoral. Proiectele de amenajamente pastorale se actualizează la o perioadă de zece ani. Studiile pedologice şi agrochimice pentru fundamentarea proiectelor de amenajament pastoral le execută Oficiul pentru Studii Pedologice şi Agrochimice, iar întocmirea proiectelor, Camera Agricolă Judeţeană Gorj.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here