37 de gorjeni şi-au schimbat numele pe cale administrativă

327

Gorjenii cu nume ciudate ori care şi-au dorit să preia numele de familie al bunicilor sau copii ce au vrut să poarte acelaşi nume ca şi părinţii. Acestea au fost cazurile de solicitanţi din judeţul nostru care au cerut la Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj schimbarea pe cale administrativă a numelui.

Potrivit şefului instituţiei, Doinel Popescu, în cursul anului 2014 au fost înregistrate un număr de 37 de solicitări de schimbare a numelui/prenumelui pe cale administrativă, toate soluţionate favorabil prin emiterea deciziilor de către preşedintele Consiliului Judeţean Gorj.
Astfel, în baza OG nr. 41/2003, două dintre solicitările ajunse la Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj au fost făcute în baza Art. 4 alin. 3, litera (f): când părinţii au divorţat, iar copiii încredinţaţi spre creştere şi educare unuia dintre părinţi, care a revenit la numele de familie avut anterior căsătoriei, solicită să poarte numele de familie al acestuia. De asemenea, alte 35 de solicitări de schimbare a numelui s-au făcut în baza aceleiaşi legi Art. 4 alin. 2. Drept urmare, în acest an, au fost primite: trei solicitări din partea gorjenilor al căror nume era format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere sau în alt mod; o solicitare când persoana în cauză a folosit în mod permanent, în exercitarea profesiei, numele pe care doreşte să îl obţină, făcând dovada cu privire la aceasta, precum şi asupra faptului că este cunoscută în societate sub acest nume; 7 cereri de la gorjeni al căror nume de familie sau prenume era format din mai multe cuvinte, de regulă reunite, şi au dorit schimbarea acestuia; două cereri au venit ca urmare a faptului că părinţii solicitanţilor şi-au schimbat numele pe cale administrativă, iar copiii au solicitat să poarte un nume de familie comun cu al părinţilor lor; 5 gorjeni au înaintat cereri solicitând să poarte un nume de familie comun cu al celorlalţi membri ai familiei, nume care a fost dobândit ca urmare a adopţiei, a menţinerii numelui la căsătorie, a stabilirii filiaţiei ori a unor schimbări de nume aprobate anterior pe cale administrativă; alte două solicitări au fost tranşate de către foşti soţi care cu ocazia încheierii căsătoriei au convenit să poarte numele de familie reunite şi ambii au solicitat schimbarea acestuia pe cale administrativă, optând ulterior pentru numele de familie dobândit la naştere de către unul dintre ei ori să revină fiecare la numele avut anterior căsătoriei. De asemenea, alte 15 cereri au fost înaintate către oficialii judeţeni în baza OG nr. 41/2003, Art. 4 alin. 2 lit. (m) care prevede: alte cazuri temeinic justificate.

Modul de depunere al cererilor
Potrivit Ordonanţei nr. 41/2003, cetăţenii români pot obţine, pentru motive temeinice, schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie şi a prenumelui sau numai a unuia dintre acestea. În demersul de schimbare a numelui, prima dată trebuie depusă cererea pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, urmată de depunerea cererii de schimbare a numelui, însoţită de o serie de acte, cum ar fi copii legalizate de pe certificatele de stare civilă ale persoanei care solicită schimbarea numelui, un exemplar al Monitorului Oficial în care a fost publicată prima cerere, nu mai vechi de un an sau consimţământul, dat în formă autentică, al celuilalt soţ, în cazul schimbării numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei. De asemenea, mai sunt necesare o copie de pe decizia de aprobare a autorităţii tutelare, în situaţia în care părinţii nu cam de comun acord cu privire la schimbarea numelui copiilor lor minori, precum şi atunci când cererea de schimbare a numelui este făcută, pentru minorii şi persoanele puse sub interdicţie judecătorească, de către tutore. Totodată, la dosar mai trebuie depuse certificatul de cazier judiciar şi cel de cazier fiscal ale solicitantului, precum şi orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii.
Taxa de publicare în Monitorul Oficial se ridică la suma 21 de lei, pentru taxa extrajudiciară de timbru la depunerea cererii extrajudiciare de schimbare a numelui se plătesc 2 lei, cărora li se adaugă şi costul taxei speciale de soluţionare a dosarului.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here