36 de contestații la concursul pentru acordarea gradației de merit

1323

36 de cadre didactice din Gorj s-au declarat nemulțumite de punctajele obținute la concursul pentru acordarea gradațiilor de merit. Contestațiile depuse vor fi soluționate până la sfârșitul lunii, iar rezultatele finale ale concursului vor fi afișate la avizierul și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Gorj.

Potrivit metodologiei, la concursul pentru acordarea gradației de merit poate participa personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar de stat angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin cinci ani, cu calificativul ,,Foarte bine” în fiecare an școlar din perioada evaluată și care a dovedit performanțe deosebite în: activitatea didactică cuantificată în rezultatele elevilor, inovare didactică, în pregătirea preșcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinși la competiții școalare, în perioada 1 septembrie 2014 – 31 august 2019, prevenirea şi combaterea abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii, în integrarea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şi/sau tulburări de învăţare în învăţământul de masă, în progresele şcolare ale elevilor în risc de abandon şcolar, în iniţierea şi managementul unor proiecte şcolare care au condus la consolidarea culturii şcolare centrate pe progres, cooperare şi incluziune. La concurs mai poate participa și personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 5 ani, cu performanţe în activitate, în perioada 1 septembrie 2014 – 31 august 2019, şi calificativul ,,Foarte bine” în fiecare an şcolar din perioada evaluată. Anul acesta, la concursul pentru obținerea uneia dintre cele 118 gradații de merit disponibile la nivelul județului Gorj s-au înscris 217 de cadre didactice. Lista cu punctajele inițiale acordate în urma evaluării dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru acordarea gradațiilor de merit a fost afișată pe 10 iulie, iar candidații nemulțumiți au putut depune contestații în perioada 13 – 17 iulie. Conform calendarului de desfășurare a concursului, termenul pentru soluționarea contestațiilor de către comisia de contestații, validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar și afișarea acestora la avizierul și pe site-ul inspectoratului școlar este 30 iulie 2020. Listele cu personalul didactic din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, validat în vederea acordării gradației de merit vor fi înaintate la Ministerul Educației și Cercetării până la data de 7 august 2020, iar ordinul pentru aprobarea listelor cu beneficiarii urmează a fi emis până la data de 24 august 2020. Prin gradația de merit profesorii, învățătorii și educatorii primesc 25% majorare de salariu timp de 5 ani.
Roxana Lupu

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here