31 de ajutoare de urgență pentru familiile din Gorj

415

Zeci de familii din județul Gorj s-au confruntat de la începutul anului curent și până în prezent cu situații deosebite și au fost sprijinite cu ajutoare de urgență în bani acordate din bugetele primăriilor.

În conformitate cu prevederile art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, Guvernul, la propunerea Ministerului Muncii şi Protecției Sociale, poate acorda ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi pentru alte situaţii deosebite datorate stării de sănătate ori altor cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială, dar şi în alte situaţii stabilite prin hotărâre a Guvernului. Familiile şi persoanele singure, care se află în situaţii deosebite, pot primi ajutoare de urgenţă suportate atât de la bugetul de stat, cât şi de la bugetul local, dacă acestea sunt acordate complementar în sensul în care fiecare ajutor acoperă altă parte din prejudiciul înregistrat. Ajutoarele de urgenţă se aprobă prin hotărâre a Guvernului, elaborată de MMPS, pe baza propunerilor întemeiate transmise de Agenţiile Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS). ,,În conformitate cu prevederile art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat primarii pot acorda ajutoare de urgență familiilor și persoanelor care se află în situații de necesitate cauzate de calamități naturale, incendii, accidente, precum și pentru alte situații deosebite, stabilite prin hotărâre a consiliului local. Astfel, din bugetele locale, de la începutului anului 2021 și până în prezent, au fost acordate 31 de ajutoare de urgență în valoare de 52.625 de lei, conform rapoartelor statistice transmise de unitățile administrativ-teritoriale de la nivelul județului Gorj”, a declarat Natalia Moreanu, director executiv în cadrul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Gorj.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here