31 august, termenul de solicitare a restituirii sumelor aferente taxelor auto

416

Procedura de restituire a fostelor taxe auto prevede că, proprietarii de maşini, care au plătit aceste sume în perioadele în care s-au aplicat, mai au la dispoziţie doar aproximativ două luni pentru a cere banii înapoi.

Termenul de 31 august 2018 este prevăzut de OUG nr. 52/2017. “Dreptul contribuabililor (…) de a cere restituirea se naşte la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă (n.r. OUG nr. 52/2017), indiferent de momentul la care s-a perceput taxa, iar (…) cererile de restituire se depun, sub sancţiunea decăderii, până la data de 31 august 2018”, scrie în actul normativ emis de Executiv. Cei care nu acţionează până la data respectivă nu vor mai putea să recupereze banii pe cale administrativă. De asemenea, gorjenii nu mai trebuie să depună acte justificative alături de cerere. Proprietarii de maşini vor primi înapoi banii achitaţi, mai exact, pentru taxa specială, taxa pe poluare, taxa pentru emisiile poluante şi timbrul de mediu. Beneficiarii acestei ordonanţe sunt contribuabilii care au achitat respectivele taxe şi care nu şi-au primit banii înapoi până la intrarea în vigoare a acestei ordonanţe de urgenţă. Ei trebuie să ceară în scris organului fiscal competent, până la 31 august 2018, sub sancţiunea decăderii, restituirea sumelor achitate şi a dobânzilor aferente acestora (de la data perceperii şi până la data primirii). Cererile de restituire trebuie depuse la organele fiscale competente (structurile de specialitate din cadrul Fiscului cu atribuţii de administrare a creanţelor fiscale, inclusiv unităţile subordonate lor) şi trebuie însoţite (în original/copie) de documentul doveditor (dacă mai există) al taxei speciale, taxei pe poluare, taxei pentru emisiile poluante sau timbrului de mediu, respectiv chitanţa fiscală/ordinul de plată şi extrasul de cont, după caz, care să ateste efectuarea plăţii.  Pe lângă aceste documente, proprietarii de maşini trebuie să depună şi copiile cărţii de identitate a maşinii şi certificatului de înmatriculare. Restituirea sumelor se realizează, în baza deciziilor emise de organul fiscal central competent, astfel: pentru taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2018; pentru timbrul de mediu pentru autovehicule, în perioada 1 septembrie 2018 – 31 martie 2019. Dacă nu sunt de acord cu decizia emisă de organul fiscal privind restituirea banilor, contribuabilii gorjeni pot să le conteste în 45 de zile de la comunicare. Mai departe, dacă nu sunt de acord nici cu soluţionarea contestaţiilor, cei interesaţi pot să intenteze acţiune în instanţa de contencios administrativ.
Izabella Molnar

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here