3 martie – termen limită pentru înscrierea la orele remediale

707

În Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul nr. 3.300/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului național pilot de tip “Școala după școală”, pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv. Potrivit documentului, înscrierea elevului pentru a participa la activitățile de educație remedială se realizează în urma informării acestuia și se face pe baza solicitării scrise a părintelui, a reprezentantului legal sau, după caz, a persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreținerea unui copil, în perioada absenței părinților. Solicitările scrise se depun sau se transmit prin fax sau e-mail la unitatea de învățământ în care este școlarizat elevul, până la data de 3 martie. Pentru participarea la acest program, elevii trebuie să îndeplinească cel puțin unul dintre următoarele criterii de eligibilitate: elevul nu a avut acces sau a avut acces deficitar la activitățile educaționale desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului, întrucât nu dispune de echipamente informatice proprii sau nu beneficiază de conexiune/conexiune fiabilă la internet; elevul se află în situație de corigență la sfârșitul semestrului I al anului școlar 2020-2021 sau are situația școlară neîncheiată la cel puțin o disciplină; elevul are nevoie de ore remediale, necesitate dovedită de rezultatele școlare obținute în semestrul anterior sau la evaluarea inițială de la începutul semestrului în derulare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here