15 martie, termenul limită pentru depunerea Declaraţiei unice

118

În conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene în ceea ce priveşte depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, gorjenii trebuie să ştie următoarele: nu se depune declaraţia unică – Capitolul I de către persoanele fizice care obţin venituri nete determinate pe bază de norme de venit cu excepţia celor care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real; nu se depune declaraţia unică – Capitolul I pentru veniturile realizate din cedarea folosinţei bunurilor sub formă de arendă a căror impunere este finală, precum şi pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor pentru care chiria este exprimată în lei. De asemenea, cât priveşte completarea şi depunerea Declaraţiei unice, contribuabilii gorjeni trebuie să ştie că aceste operaţiuni se vor efectua până la 15 martie 2019 şi numai prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. Asta înseamnă că Declaraţia unică se poate depune: prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual” (SPV), după înregistrare în aplicaţia pusă la dispoziţie pe site-ul ANAF; pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată; bonificaţia pentru depunerea declaraţiei unice online până la 31 iulie 2018 reprezentând 5% din impozitul pe venit plătit integral până la 15 martie 2019 inclusiv, se acordă de organul fiscal conform procedurii ce va fi stabilită prin ordin al preşedintelui ANAF. De asemenea, contribuabilii vor primi sprijin la unităţile fiscale în a căror rază teritorială domiciliază în vederea completării şi depunerii declaraţiei unice.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here