15.000 de acte de identitate, eliberate în 2015 de D.P.C.L.E.P. Târgu-Jiu

541

Pe parcursul anului trecut, prin Direcția Publică Comunitară Locală de Evidență a Persoanelor (DPCLEP) Târgu-Jiu, au fost eliberate aproape 15.000 de acte de identitate, definitive sau provizorii. Cu toate acestea, la începutul acestui an peste 2000 de persoane aveau actele de identitate expirate.

În anul 2015, prin Direcția Publică Comunitară Locală de Evidență a Persoanelor Târgu-Jiu, au fost eliberate un număr total de 14.902 acte de identitate, din care 14.345 cărți de identitate și 557 de buletine provizorii. De asemenea, au fost aplicate 1.028 de vize de reședință și au fost verificate în Registrul Național pentru Evidență Persoanelor 15.735 de persoane. Pentru a veni în sprijinul cetățenilor, s-au efectuat 75 de acțiuni cu ajutorul camerei mobile, fiind puse în legalitate 101 persoane și 96 de controale la unitățile sanitare și de protecție socială, fiind puși în legalitate 152 de cetățeni.

Peste 2000 de persoane cu buletine expirate
La data de 1 ianuarie 2016, dintr-un total de 136.712 persoane deservite de către DPCLEP Târgu Jiu, se înregistrau un număr de 2.271 de persoane cu actele de identitate expirate, din care 1.060 din anul curent şi 1.211 din anii anteriori. Dintre acestea, doar 755 sunt restanțe justificate: 325 plecaţi în străinătate, 123 plecaţi în alte localităţi din ţară, 24 posibil decedaţi, șapte reţinuţi/arestaţi, 198 necunoscuţi la adresă şi 78 alte cazuri. Pentru a reduce numărul celor care nu au solicitat eliberarea actelor de identitate în termenele prevăzute de lege au fost tipărite şi înaintate un număr de 1.872 de invitaţii nominale (1.275 municipiul Târgu-Jiu şi 597 comunele arondate) privind persoanele cărora în cursul anului le-au expirat actele de identitate sau care nu au fost puse în legalitate la împlinirea vârstei de 14 ani.

Cetățenii, îndemnați să-și reînnoiască actele de identitate în timp util
Reprezentanții Direcției de Evidență a Persoanelor Târgu-Jiu îi îndeamnă pe cetățenii cărora urmează a le expira actele de identitate să se prezinte din timp pentru reînnoirea acestora, mai ales că 2016 este și an electoral. “Având în vedere că 2016 urmează a fi un an electoral, rugămintea noastră este ca toți acei cetățeni cărora urmează a le expira actele de identitate să se prezinte din timp la ghișeele instituției noastre, astfel încât să nu aglomerăm perioada premergătoare alegerilor. (…) Nu există un regim special pentru alegeri. Termenul legal de soluționare a cărților de identitate este de până la 30 de zile, acest termen putând fi prelungit cu încă 15. Noi încercăm un termen efectiv de zece zile de la data depunerii documentelor, iar în perioada alegerilor și perioada premergătoare alegerilor, noi lucrăm pe un program prelungit, tocmai pentru a încerca să soluționăm toate cererile, astfel încât aceștia să nu aibă probleme în ziua votului”, a declarat Dan Laurențiu, directorul DPCLEP Târgu-Jiu. Potrivit legii, cetățenilor le revine obligația de a solicita eliberarea unui nou act cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puţin de 15 zile. De asemenea, aceștia au termen 15 zile pentru a solicita un nou act de identitate în cazul apariției următoarelor evenimente: modificarea numelui sau prenumelui titularului, a prenumelui părinților, datei ori locului nașterii, schimbarea domiciliului, schimbarea denumirii sau a rangului localităților și străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înființării localităților sau străzilor, în cazul atribuirii unui nou C.N.P., în cazul deteriorarii actului de identitate, în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate, la expirarea sau revocarea interdicției titularului de a se afla în anumite localități, când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului, în cazul schimbării sexului, în cazul anulării sau pentru preschimbarea buletinelor de identitate. De asemenea reamintim prevederile art. 14 din O.U.G. 97/2005 cu privire la obligaţia de a se prezenta în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, a minorului, acesta fiind însoţit de unul dintre părinţi sau reprezentantul legal, şi a solicita eliberarea actului de identitate.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here