Ziua de 31 mai 2022 este mare prilej de sărbătoare pentru Armata României

830

La 31 mai 2022, Armata României aniversează „Ziua Genistului Militar”, „Ziua Rezervistului Militar” și „Ziua Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere”.

„Ziua Armei Geniu” sau „Ziua Genistului Militar”
Sărbătorim la 31 mai 2022, împlinirea a 163 de ani de la înființarea Armei Geniu în Armata Română. De la înființarea primului batalion de geniu în baza aprobării domnitorului Alexandru Ioan Cuza și până în prezent, istoria armei geniu s-a identificat cu istoria Armatei Române. Participarea la marile evenimente militare din istoria poporului român, cum ar fi Primul Război Mondial, Al Doilea Război Mondial, dar și la activitățile de mare amploare pentru amenajarea teritoriului național desfășurate pe timp de pace, au demonstrat atât utilitatea geniștilor, cât și seriozitatea și înaltul lor profesionalism. Deoarece am tratat acest subiect într-un articol separat, mă limitez doar la aceste informații despre Ziua Armei Geniu.

„Ziua Rezervistului Militar”
„Ziua Rezervistului Militar” – un moment important deopotrivă prin rezonanța istorică și prin actualitatea dezbaterii despre rolul militarilor rezerviști în asigurarea apărării naționale, în societate, în apărarea drepturilor acestora la pensie militară de serviciu și eliminarea discriminărilor din sistemul de pensii militare. În sens istoric, Ziua Rezervistului Militar se leagă de domnia lui Alexandru Ioan Cuza, în timpul căruia s-a desfășurat o intensă activitate de reglementare a vieții militare, printr-un ansamblu de legi și regulamente. Această zi evocă adoptarea, în 1864, a Legii asupra poziției ofițerilor, prin care erau definite status-uri posibile ale ofițerilor și drepturile cuvenite. Legea a reprezentat un pas important în consolidarea corpului ofițerilor ca parte a societății românești, fiind urmată în 1865 de un act normativ care reglementa drepturile subofițerilor și ale soldaților în retragere.
În memoria acestui eveniment și în semn de respect pentru cei care au făcut din militărie profesia lor de o viață, Guvernul României, prin H.G. nr.464/2010, a instituit „Ziua Rezervistului Militar”, care se aniversează, în fiecare an, în ultima zi din luna mai. Prin această hotărâre se dă, însă, o semnificație mult mai largă noțiunii de rezervist militar. Astfel, potrivit art. 3 al hotărârii, „prin rezervist militar se înțelege orice persoană care deține grad militar în rezervă sau în retragere”. De aceea, multe persoane cu studii superioare din viața civilă, care au grad militar ca urmare a absolvirii unor forme de pregătire specifică, precum și toate cadrele militare în rezervă sau în retragere au îndreptățirea să aniverseze această zi importantă.

Ziua Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” (A.N.C.M.R.R.)
Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” (A.N.C.M.R.R.) este continuatoarea nobilelor tradiții ale structurilor asociative ale cadrelor militare în rezervă și în retragere atestate legal din 1925, precum și moștenitoarea patrimoniului deținut de acestea. A fost înființată la 31 Mai 1990, zi care a devenit Ziua A.N.C.M.R.R.. Este persoană juridică de drept privat, de utilitate publică, independentă democratică, apolitică, nonprofit și deschisă, având deviza „Patrie, Onoare, Demnitate”. A.N.C.M.R.R. este o structură asociativă, constituită prin liberul consimțământ al cadrelor militare în rezervă și în retragere, provenite din Ministerul Apărării Naționale. Scopul acesteia este de a reprezenta și apăra drepturile cadrelor militare în rezervă și în retragere, ale familiilor acestora, în relațiile cu M.Ap.N., cu celelalte autorități și instituții publice, centrale și locale, precum și cu organizații similare din țară și străinătate. În spiritul devizei asumate, realizează cerințele cultivării patriotismului, înfăptuirii aspirațiilor membrilor săi în domeniul militar și de protecție socială. Asociația militează pentru valorificarea experienței rezerviștilor, care rămâne un aspect esențial pentru o dezvoltare sănătoasă a României. Asociația susține contribuția rezerviștilor la promovarea intereselor, valorilor și obiectivelor naționale și euroatlantice de securitate, într-un context intern și internațional marcat de numeroase transformări și clivaje. În paralel cu evoluția amenințărilor și cu diversificarea competențelor necesare pentru asigurarea securității naționale, se observă și un potențial mai mare de implicare a militarilor rezerviști. Cu atât mai mult cu cât, prin dezvoltarea noii categorii a rezerviștilor voluntari, se deschide calea către noțiunea de rezervă activă, un corp format din cetățeni de toate vârstele care pot asigura un transfer de competențe și valori între mediul militar și cel civil. Așadar, Ziua Rezervistului Militar este o ocazie pentru a le mulțumi celor care și-au petrecut viața în slujba țării și, acum așteaptă și ei de la țară, să aibă grijă de bătrânețile lor.
Col. (rtr.) Gheorghe Bușe

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here