Zilele Universităţii «Constantin Brâncuși» din Târgu-Jiu și “Conferinţa Ştiinţifică Internaţională: «Dezvoltare, Guvernanţă şi Cooperare»”

312

În perioada 29 Mai – 1 Iunie 2014, într-o atmsferă de înaltă ținută academică s-au desfăşurat Zilele Universităţii «Constantin Brâncuși» din Târgu-Jiu, prilej cu care, așa cum ne-a precizat d-l prof. univ. dr. Adrian Gorun, Președintele Senatului Universității, au avut loc activități cu un bogat conținut științific și aplicativ, în care au fost implicate cadre didactice şi studenţi, precum şi personalităţi ale lumii cultural-ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

Astfel, sub auspiciile Universităţii «Constantin Brâncuși» s-a desfășurat Conferinţa Ştiinţifică Internaţională «Dezvoltare, Guvernanţă şi Cooperare», prin prezentări de referate și dezbateri în cadrul unor secţiuni privitoare la: «Dezvoltarea economică», «Dezvoltare tehnologică şi energetică», «Dezvoltare socială şi comunitară», «Guvernanţă, dezvoltare instituţională şi cooperare internaţională»”, în care au fost abordate o serie de aspecte privitoare la problemele cu care se confruntă lumea de astăzi. Printre personalităţile de marcă prezente la Tg.Jiu, amintim pe ES D-l Claudio Pérez Paladino, Ambasadorul Republicii Argentina, cel care s-a adresat auditoriului chiar în limba română, de asemenea ES D-l Sami Shiba, Ambasadorul Republicii Albania, cei doi ambasadori acreditați în țara noastră pledând pentru o mai mare dezvoltare a relațiilor de colaborare economică și cultural-științifică bilaterală, bazată pe afinitățile de limbă și pe aspirațiile noatre comune. De asemenea, am remarcat prezența unor personalități științifice de prestigiu, cum ar fi: dl. prof. univ. dr. Jean-Marie Miossec de la Universitatea Montepellier (Franţa), dl. prof. univ. dr. Francesco Pastore de la Universitatea din Napoli (Italia), dl. prof. univ. dr. Angelo Davaris de la Universitaea din Pireu (Grecia), dl. prof. univ. dr. , Directorul Institutului de Cercetare a Dezvoltării din cadrul Universităţii «Constantin Brâncuși» din Târgu-Jiu și Rectorul Universităţii «Babeş-Bolyai» din Cluj-Napoca, deci, câteva nume de rezonanță și de mare competență, care în cadrul sesiunii inaugurale a conferinței internaționale au prezentat și chiar au detaliat aspectele complexe privind regionalizarea în context național și European, fundamentele culturale și bio-socio-psihologice ale formării tinerilor în cadrul unor sisteme educaționale cu mare deschidere spre modernitate, relația cosubstanțială dintre dezvoltare, modernizare și ucb1globalizare, în contextul unor evenimente geo-politice care atrag atenția asupra cursului evoluției societății prezente și viitoare. Au fost lansate, cu acest prilej, două cărți cu un ecou deosebit în literatura actuală, ca modalități eficiente și de ținută academică în actul de comunicare, la care se adaugă și oportunitățile de colaborare în viitor, așa cum ne demonstrează lucrarea: “Rivages d’Europe. Personnalité et avenir d’un continent ouvert”, lucrare a domnului Jean-Marie Miossec şi lucrarea: “Elemente istorico-juridice pentru înţelegerea chestiunii insulelor Malvine”, coordonată de către d-l Răzvan Victor Pantelimon, Dar, așa cum a ținut să ne accentueze d-l prof. univ. dr. Moise Bojincă, Rectorul Universităţii «Constantin Brâncuși», se urmărește ca de fiecare dată, când se organizează astfel de manifestări, să se dezvolte un dialog fructuos cu anumiți reprezentanți ai altor universități din țară și din străinătate, tocmai pentru a multiplica și a diversifica relațiile de colaborare, contactele dintre persoane și schimburile de experiență care sunt în beneficiul comunității unei instituții de învățământ târgujiene în plină afirmare, tocmai pentru a se asigura și o mai mare vizibilitate a prezenței instituției în rândul opiniei publice și o apreciere favorabilă în rândul comunității academice. Tot în cadrul manifestărilor prilejuite de Zilele Universităţii «Constantin Brâncuși» din Târgu-Jiu, s-a desfăşurat și a IX-a ediţie a Olimpiadei Naţionale a Economiştilor în Formare – Secţiunea Management, găzduită de Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, eveniment organizat sud egida Asociaţiei Facultăţilor de Economie din România. Să mai reținem că ieri, 1 iunie, în ultima zi a ciclului de manifestări ale Zilelor Universității, la Sala Sporturilor din Tg. Jiu s-a desfășurat și Turneul final al Campionatului Naţional Universitar de Handbal, la care au fost angrenate echipe ale universităților din Piteşti, Bacău, Bucureşti, Târgovişte și Timişoara, în organizarea Facultății de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale din Tg. Jiu. Ca un amănunt semnificativ, dar nici pe departe lipsit de importanță, să precizăm că oaspeții prezenți în Orașul lui Brâncuși, putem spune că s-au bucurat de tradiționala și binecunoscuta ospitalitate gorjenească, ei având prilejul să viziteze locuri minunate de pe Valea Oltețului și de pe Valea Sohodolului, să cunoască minunatele lăcașe de cult de la Polovragi și de la Tismana.
Ion POPESCU-BRĂDICENI, Vasile Gogonea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here