Zile agitate pentru dascălii pensionabili

212

Zilele acestea sunt unele destul de agitate pentru dascălii care îndeplinesc condițiile legale de pensionare la 1 septembrie 2016. Până pe 25 ianuarie, aceștia trebuie să depună cererile de pensionare sau de menținere în activitate ca titular în anul școlar următor.

Potrivit calendarului mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2016-2017, până la data de 25 ianuarie 2016 trebuie întocmite listele cuprinzând personalul didactic titular care îndeplinește condițiile legale de pensionare la 1 septembrie 2016, pe baza cererilor înregistrate la secretariatele unităților de învățământ. Pensionarea se poate face pentru limită de vârstă sau la cerere, pentru pensionare anticipată sau pensionare anticipată parțială. Tot până pe 25 ianuarie, se pot depune și înregistra la secretariatele unităților de învățământ cererile de menținere în activitate ca titular în anul școlar 2016-2017, în funcția didactică, a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul științific de doctor, care dovedește competenţă profesională deosebită, care îndeplinește condițiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2016. Cererile trebuie însoţite de documentele justificative privind activitatea didactică şi ştiinţifică. În perioada 26 – 28 ianuarie, cererile cadrelor didactice vor fi analizate şi validate de către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în funcţie de evoluţia demografică la nivel local, de planurile de şcolarizare, de dinamica resurselor umane, de politicile de personal şi de evoluţia planurilor-cadru de învăţământ. Pentru ca solicitările de menţinere pe post ale cadrelor didactice pensionabile să poată fi validate, posturile didactice/catedrele pe care sunt titulare, conform actului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, trebuie să fie complete şi viabile în anul şcolar 2016-2017. De asemenea, mai este nevoie şi ca la nivelul unităţii/unităţilor de învăţământ, în care urmează să fie menţinute în activitate ca titulare în funcţia didactică peste vârsta de pensionare, să nu existe reducere de activitate la catedrele pe care cadrele didactice respective sunt titulare şi să nu fie necesară completarea/întregirea normei didactice de predare-învățare-evaluare altor cadre didactice titulare din unităţile de învăţământ respective, cu ore din catedra pe care sunt titulare cadrele didactice care urmează să fie menţinute în activitate în funcţia didactică peste vârsta de pensionare. În perioada 1 – 3 februarie, la nivelul inspectoratelor şcolare, vor fi întocmite listele finale cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2016 şi au solicitat menţinerea în activitate ca titular în anul şcolar 2016-2017. Eventualele contestaţii se vor înregistra în perioada 3 – 4 februarie 2016 şi vor fi soluţionate până la data de 5 februarie 2016. Până în toamnă situaţia s-ar putea schimba, asta deoarece, potrivit metodologiei, în condițiile în care, până la data de 1 septembrie 2016, se constată că, din cauza reducerii numărului de ore în disciplină, nu mai sunt suficiente posturi, inspectoratul școlar trebuie să revoce decizia privind menţinerea în activitate ca titular a personalului didactic care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, în anul şcolar 2016-2017.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here