Zeus-BĂSE e convins că e infailibil… Măi să fie!!

296

post-traian-basescuNe-au intoxicat cu minciuni, iluzii şi populisme neruşinate. Farsorii şi nelegiuiţii ăştia frecţionează piciorul de lemn cu toate alifiile, amăgesc, vând himere pentru a ieşi din fundătura, greţos mirositoare, în care demenţial se bălăcesc.

Starea poporului este insuportabilă, românii sunt istoviţi de sărăcie şi foame, sunt subjugaţi şi datori vânduţi la porţi şi bănci străine. Ne sufocă imoralitatea, analfabetismul şi goana impostorilor după gheşeft şi vătămătoare înavuţire. Viciile şi neruşinarea potentaţilor despoţi au atins incomensurabile cote.

UNPR – partidul acela format din parlamentari traseişti, de la Opoziţie, momiţi să voteze pentru partea PDL-nu doarme, ci îşi caută ”imagine” tot prin mijloace populiste şi demagogice şi, evident, în consonanţă cu acelaşi tip de politică, lipsită de orice scrupule, pe care se bazează PDL. Astfel, Guvernul a adoptat, la propunerea UNPR, un ”memorandum” privind ”coşul” de solidaritate destinat pensionarilor, în conformitate cu care ar urma ca toţi pensionarii să poată achiziţiona câte un pachet de alimente de bază la preţ de producător- s-ar reînfiinţa, adică, mult hulitele economate, în condiţiile în care, începând de anul viitor, nu se vor mai acorda ajutoare de la Uniunea Europeană, presupusa noastră tămăduitoare. Deocamdată nu avem detalii concrete despre funcţionarea acestor economate, în consecinţă ne mărginim să notăm apelul lui BULĂ-Boc la solidaritate şi omenie al producătorilor de alimente. Ipocrit notoriu BULĂ ăsta!de ce nu şi al celor de electricitate, frigidere, ciment, oţel, telefoane mobile, automobile, aparatură electronică, etc.etc. şi în ultimă instanţă – sau chiar în prima! – al celor din bănci, producătoare de profituri exorbitante?! O altă întrebare ce nelinişteşte priveşte grila de acordare a acestui ”coş”: se va acorda tuturor pensionarilor, chiar şi celor cu ”pensii nesimţite”, pe care îi urăşte şi ponegreşte fără răgaz BULĂ din Răchiţele, ori se va stabili o limită? Detalii strict tehnice şi indubitabil parcimonioase(depozite ori magazine speciale), lista cu toţi pensionarii(”eligibili”) ori cartele etc. nu e cazul să zăbovim asupra lor aici. Dar se poate comenta altceva. Se poate discuta despre fulgerele învecinate pe care Zeus de la Cotroceni le-a aruncat asupra statului asistenţial, despre furia demenţială cu care a tăiat tot felul de ajutoare, despre impunerea de biruri pe umeii firavi ai pensionarilor, tăierea banilor pentru medicamente şi desfiinţarea unor spitale etc.etc. Să fi uitat, oare, BĂSE de programul său ”de dreapta”, reorientându-se spre statul social, al cărui eşec l-a declamat cu emfază unui neîntrecut theoretician al dezvoltării sistemelor sociale? Antinomicum Zeus nu prea ţine seama de faptul că acum una zice şi apoi se contrazice. Vă ofer, pentru destindere şi memento, două mostre de gândire băsesciană obosită şi noncoezivă. În diversele interviuri acordate TVR, spunea că din toamnă se va înfiinţa un minister al gestionării fondurilor europene. ”Nu are relevanţă numele ministrului” – glăsuia alambicatul Zeus. Cum adică?! Poate fi ministru orice nime-n drum?! Poate!, conform acestui hă-hă-ilă ce ne-a ruinat ţara. Mai departe: ”Va stabili premierul, coaliţia, pe cine desemnează.” Peste cinci minute, acelaşi neisprăvit BĂSE se contrazice impardonabil: nu este vorba despre ce ”va stabili” premierul şi coaliţia, pentru că deja ” este convenit cu premierul” – adică ridicolul BĂSE a hotărât de mai înainte cine va fi ministrul… Cea de-a doua îngăimare priveşte Consiliul Superior al Magistraturii, pe care vaporeanul nu-l înghite din principiu: el adoră serviciile de spionare a cetăţenilor, procurorii şi organelle de represiune. Iată ce spune maleficul Traian Băsescu: ”Sunt trei puteri (ale statului): executivă, legislativă şi judecătorească. Toate aceste puteri au în vârf pe unul care se numeşte şeful statului. Nu-l pot împiedica pe şeful statului să-şi exprime punctele de vedere, cu atât mai mult cu cât acestea reflectă corect nişte realităţi ale justiţiei.” Nu poate fi trecută în subsidiar părerea vanitosului matroz despre sine, cum că ar fi infailibil ca şi Papa şi că ideile sale inepte reflectă corect realităţile din ţară şi din lume: această bipedă bazaconie nici nu este unsul lui Dumnezeu, nici nu are temperamentul, inteligenţa şi cultura necesare pentru a fi fără cusur în tot ce îngăimă infamul Uezs. Gravă este sublinierea cum că el ar fi ”în vârful”, deasupra celorlalte puteri ale statului, în calitatea sa de ”şef al statului”. Acest rahat cu perji chiar se crede Zeus. Un impostor care a distrus România şi îi batjocoreşte poporul ceas de ceas şi în proporţie de masă. Ei bine, nicăieri în constituţie preşedintele nu este definit ca şef al statului. Articolul 80, din Capitolul II, al Titlului III, precizează: ”(1) Preşedintele României reprezintă statul român şi este garantul independenţei naţionale, al unităţii şi integrităţii teritoriale a ţării” – evident, în calitate de reprezentant, pentru că aceeaşi Constituţie, chiar în Titlul I, Articolul 2 spune:”(2) Niciun grup şi nicio persoană nu pot exercita suveranitatea în nume propriu.” Sunt dovezi peremptorii că Zeus-BĂSE nu este nici ”şeful” statului, nici ”în vârf”. Mai citez din Constituţie, spre luare aminte, Articolul 61: ”(1) Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării.” Lesne de înţeles că preşedintele nu este ”şef”, aşa cum se vrea grobianul vaporean, ci reprezentant, dar reprezentantul suprem, deasupra preşedintelui, este Parlamentul. Motivul pentru care stupidul Zeus nu suportă Parlamentul este evident. În privinţa iniţiativei guvernamentale a economatelor şi ”coşului” de solidaritate destinate pensionarilor, să nun e amăgim; totul este o manevră populistă, o mişcare ipocrită şi şireată, menită să distragă atenţia de la alte scumpiri şi ticăloşii aruncate pe umerii îngăduitorului popor român. În locul fariseicelor economate era mai nimerită reducerea TVA la produsele de bază şi medicamente pe verticala şi orizontala procesului de producţie! Ştim, de ani buni, că Traian Băsescu şi şleahta lui neruşinată ne pun pe tavă făgăduinţe şi nădejdi mincinoase, îndatorări păguboase, biruri ucigătoare, sărăcie şi foame. Traian Băsescu este, fără îndoială, infailibil în toate câte le gândeşte şi întreprinde pentru ducerea României în paragină şi a poporului ei în labirintul dispreţului şi ne-cutezanţei. Acest individ este un satrap, un despot, un tiran care urăşte România şi batjocoreşte cultura şi civilizaţia ei, demnitatea şi loialitatea românilor.

Prof. univ.dr.Grigore Drondoe

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here