Zeci de profesori la examenul de definitivat

100

Zeci de candidaţi care s-au înscris la sesiunea din acest an a examenului de definitivat vor susţine astăzi proba scrisă în singurul centru de examen stabilit de Inspectoratul Şcolar Judeţean (IŞJ) Gorj – Şcoala Generală „Gheorghe Tătărăscu” din Târgu-Jiu.

Zeci de cadre didactice din Gorj vor susţine astăzi examenul de acordare a definitivării în învăţământ. Până anul trecut acest examen s-a ţinut doar în centrele universitare, dar noua lege a educaţiei prevede organizarea la nivel de judeţ de către inspectoratele şcolare. Potrivit conducerii IŞJ Gorj, la nivelul judeţul nostru circa 100 de cadre didactice şi-au exprimat dorinţa de a susţine acest examen. „S-au înscris 101 candidaţi. 7 dintre aceştia nu au studii acreditate iar alţi 7 nu şi-au făcut inspecţia şcolară specială astfel că numai 87 de candidaţi vor susţine astăzi, marţi, proba scrisă la 27 de discipline”, a declarat Ion Işfan, inspector şcolar general adjunct. Cele 87 de cadre didactice vor susţine astăzi examenul de definitivat la Şcoala Generală „Gheorghe Tătărăscu” din Târgu-Jiu, singurul centru de examen stabilit la nivelul judeţului Gorj.

Candidaţii, aşteptaţi în săli de la 7:30
Accesul candidaţilor în centrul de examen se va face în intervalul orar 7:30 – 8:30, pe baza buletinului de identitate, a cărţii de identitate sau a paşaportului. Nu este permisă intrarea în sala de examen cu telefoane mobile, mijloace electronice de calcul sau de comunicare la distanţă, precum şi manuale, caiete, cărţi, ziare, reviste. Încălcarea acestei prevederi atrage după sine eliminarea din examen a candidatului. Pentru redactarea lucrării se foloseşte cerneala sau pix de culoare albastră iar desenele/graficele se execută în creion negru. Proba scrisă va dura patru ore şi va viza rezolvarea a trei tipuri de subiecte: unul de evaluare a competenţelor din specializarea/disciplina de specialitate a candidatului, unul din didactica disciplinei şi unul de pedagogie şi elemente de psihologie a educaţiei.

6 centre de corectare la nivel naţional
Lucrările candidaţilor vor fi corectate în 6 centre de evaluare, organizate în diferite oraşe ale ţării, în funcţie de specializare. „Imediat după finalizarea probei scrise, lucrările candidaţilor, însoţite de doi inspectori şcolari de specialitate şi de jandarmi, vor fi transportate la cele 6 centre de evaluare desemnate de minister”, a precizat Ion Işfan. Candidaţii la examenul de definitivat vor afla primele rezultate abia pe 23 iulie. Eventualele contestaţii pot fi depuse în zilele de 23 şi 24 iulie; acestea vor fi soluţionate pe 25 iulie, urmând ca rezultatele finale să fie afişate pe data de 26 iulie.

Condiţii pentru definitivare
Definitivarea în învăţământ se poate obţine de către personalul didactic care are un stagiu de predare efectivă la catedră de cel puţin 2 ani cu normă întreagă sau de 3 ani pentru cadrele didactice cu cel puţin jumătate normă didactică în specialitate. De asemenea, pentru înscrierea la examenul de acordare a definitivării în învăţământ, candidaţii trebuie să obţină calificativul de cel puţin „bine” la aprecierile anuale şi la inspecţiile şcolare din anii anteriori înscrierii, dacă acestea au avut loc.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here