Zeci de posturi de director, rămase neocupate în școlile din județ

304

Zeci de posturi de director au rămas neocupate în unitățile de învățământ din județul Gorj, după derularea probelor din cadrul concursului organizat în acest sens. Pentru o parte dintre aceste posturi nu au existat din start candidați; în alte cazuri, candidații înscriși nu au reușit să promoveze concursul.

Dintre cele 112 unități de învățământ din județul Gorj ale căror posturi de conducere au fost scoase la concurs în această toamnă, 32 au rămas cu postul de director neocupat. Este vorba de: Clubul Sportiv Târgu-Jiu, Colegiul Național ”Tudor Arghezi” Târgu-Cărbunești, Colegiul Tehnic ”Ion Mincu”, Grădinița cu Program Prelungit ”Mihai Eminescu” Târgu-Jiu, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 8 Târgu-Jiu, Liceul Teologic Târgu-Jiu, Școala Gimnazială Dănciulești, Școala Gimnazială ”Gheorghe Tătărăscu” Târgu-Jiu, Școala Gimnazială Bălănești, Școala Gimnazială Bolboși, Școala Gimnazială Plopșoru, Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae” Târgu-Jiu, Școala Gimnazială Alimpești, Școala Gimnazială Arcani, Școala Gimnazială Bălcești, Bengești Ciocadia, Școala Gimnazială Bărbătești, Școala Gimnazială Bumbești Pițic, Școala Gimnazială Cîlnic, Școala Gimnazială Drăguțești, Școala Gimnazială Ionești, Școala Gimnazială Mușetești, Școala Gimnazială Negreni, Licurici, Școala Gimnazială ”G. Uscătescu” Târgu-Cărbunești, Școala Gimnazială Negomir, Școala Gimnazială Țicleni, Școala Gimnazială Urdari, Școala Gimnazială Văgiulești, Școala Gimnazială Samarinești, Școala Gimnazială Săulești, Școala Gimnazială Scoarța, Școala Gimnazială Schela și Școala Gimnazială Târgu- Logrești. Pentru marea majoritate a acestor posturi fie nu s-a înscris niciun candidat din start, fie nu au fost admiși să participe, ori au picat probele din cadrul concursului.

20 de posturi de director adjunct, neocupate
Nici posturile de director adjunct scoase la concurs la nivelul județului Gorj nu au fost ocupate în totalitate. În total, au rămas neocupate 20 de astfel de posturi, la mai multe unități de învățământ: Colegiul Național ”George Coșbuc” Motru (1), Colegiul Național ”Spiru Haret” Târgu-Jiu (2), Colegiul Tehnic ”Ion Mincu” Târgu-Jiu (1), Liceul cu Program Sportiv Târgu-Jiu (1), Liceul Tehnologic Baia de Fier (1), Liceul Tehnologic Bustuchin (1), Liceul Tehnologic Roșia de Amaradia (1), Liceul Tehnologic Roșia Jiu (1), Liceul Tehnologic Turceni (2), Liceul Teologic Târgu-Jiu (1), Școala Gimnazială ”Constantin Săvoiu” Târgu-Jiu (1), Școala Gimnazială ”Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu (1), Școala Gimnazială Plopșoru (1), Școala Gimnazială ”Pompiliu Marcea” Târgu-Jiu (1), Școala Gimnazială Aninoasa (1), Școala Gimnazială Nr. 1 Bumbești Jiu (1), Școala Gimnazială Nr. 1 Rovinari (1) și Școala Gimnazială Nr. 2 Motru (1).liceul teologic

Directori numiți cu delegație
Potrivit Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMENCȘ nr. 5080/31 august 2016, în funcțiile de director sau de director adjunct rămase vacante sau în cazul vacantării unor funcții de director sau de director adjunct din unități de învățământ de stat, conducerea interimară va fi asigurată, până la organizarea unui alt concurs, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar, de ”un cadru didactic titular, membru al corpului național de experți în managementul educațional, numit prin detașare în interesul învățământului sau prin delegarea atribuțiilor specifice funcției, în conformitate cu legislația în vigoare, prin decizia inspectorului școlar general, la propunerea consiliului profesoral din unitățile de învățământ respective, cu avizul consiliului de administrație al inspectoratului școlar și cu acordul scris al persoanei solicitate”. În metodologie se mai precizează că nu pot fi numite în funcțiile rămase vacante sau în cele care se vacantează între perioadele de concurs: persoanele care până la organizarea concursului au ocupat funcții de director sau de director adjunct în unitatea de învățământ respectivă și nu au participat la concurs sau persoanele care s-au prezentat la concurs, dar nu au fost admise.

Rezultatele finale, în decembrie
Rezultatele concursului nu sunt încă finale. Contestaţiile pentru proba de interviu pot fi depuse în intervalul 21-23 noiembrie. Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale sunt prevăzute pentru intervalul 24 noiembrie – 9 decembrie 2016. Va fi declarat „promovat” la concurs, candidatul „admis” care a obținut cel mai mare punctaj total. În cazul egalității de punctaj, va fi declarat „promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba scrisă. Dacă și în această situație egalitatea se păstrează, pentru unitățile de învățământ cu filiera tehnologică, va fi declarat „promovat” candidatul care este de specialitate: inginer, economist, medic etc., după caz, iar la filiera vocațională, cel care are specialitatea corespunzătoare profilului predominant al unității de învățământ, iar pentru celelalte unități de învățământ va fi declarat „promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba de interviu. Dacă și în această situație egalitatea persistă, va fi declarat „promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba de evaluare a CV-ului. Ultima etapă a concursului – validarea în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar a rezultatelor finale și transmiterea acestora la minister – este programată în data de 16 decembrie 2016. Reamintim că, concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct din unitățile de învățământ a constat în susținerea de către candidați a trei probe: proba scrisă, constând în rezolvarea în maximum 120 de minute a unui test-grilă cu itemi elaborați de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, în cadrul căreia s-au evaluat în proporție de 50% aptitudini cognitive și în proporție de 50% competențe manageriale ale candidaților, analiza curriculumului vitae realizată de comisia de concurs, în plenul ei, în prezența candidatului, pe baza documentelor din dosarul de înscriere care dovedesc cele afirmate în curriculum vitae, și un interviu în fața comisiei de concurs, în care s-a apreciat scrisoarea de intenție, calitatea și susținerea de către candidați a ofertei manageriale și a unui plan operațional pentru un an, cu o durată de maximum 30 de minute. La concurs s-au putut înscrie doar persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții: au absolvit cu diplomă de licență/absolvire studii universitare, respectiv, în cazul concursului de ocupare a funcției de director în grădinițe sau de director adjunct din unități de învățământ, studii universitare pedagogice/de institutori ori au absolvit cu diplomă de licență/absolvire studii universitare; sunt membre ale corpului național de experți în management educațional, conform prevederilor art. 246 alin. (3) și art. 257 alin. (1) din Legea educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare; sunt titulare în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată, au cel puțin gradul didactic II sau titlul științific de doctor în domeniul în care își desfășoară activitatea; dovedesc calități profesionale, manageriale și morale, reflectate prin calificativele “Foarte bine” primite în ultimii 4 ani școlari lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/ funcții de specialitate specifice Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, indiferent de perioada în care și-au desfășurat activitatea; nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 4 ani școlari anteriori anului desfășurării concursului, lucrați efectiv la catedră, în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, indiferent de perioada în care și-au desfășurat activitatea; nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală; sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare; nu au avut statutul de “lucrător al Securității” sau “colaborator al Securității”.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here