Zeci de participanţi la seminarul UCB

219

Universitatea „”Constantin Brâncuşi” (UCB) din Târgu-Jiu a găzduit, săptămâna trecută, un seminar organizat în cadrul proiectului „Instrumente inovative de predare-învăţare pentru studenţii şi masteranzii din domeniul financiar-contabil, contabilitate şi audit”. Peste 50 de persoane au participat la eveniment.

Seminarul pe tema corelării programelor universitare cu nevoile pieţei muncii s-a desfăşurat în data de 10 septembrie 2014, în Aula Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu. Evenimentul face parte din proiectul cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013: „Instrumente inovative de predare-învăţare pentru studenţii şi masteranzii din domeniul financiar-bancar, contabilitate şi audit”, derulat de Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, în parteneriat cu S.C. Tangible Corporation S.R.L., Bucureşti, pe perioada 14 mai 2014 – 14 septembrie 2015.

Peste 50 de participanţi
seminar (4)La acest seminar, au fost înregistraţi peste 50 de participanţi: reprezentanţi ai mediului de afaceri, cadre didactice care desfăşoară activităţi didactice la specializările vizate de proiect, reprezentanţi ai conducerii Universităţii şi Facultăţii de Ştiinţe Economice si Gestiunea Afacerilor, cadre didactice responsabile cu asigurarea calităţii şi membri ai echipei de implementare a proiectului. „În cadrul acestui seminar, au fost prezentate rezultatele analizei curriculelor actuale în raport cu nevoile pieţei muncii, pe baza unui chestionar aplicat mediului de afaceri, precum şi liniile directoare pentru îmbunătăţirea programelor de studii şi curriculelor universitare în corelaţie cu nevoile pieţei muncii. Au fost prezentate şi discutate planurile de învăţământ îmbunătăţite pentru cele 4 specializări implicate în proiect, mai precis pentru programele de studii universitare de licenţa: Contabilitate şi informatică de gestiune şi Finanţe-Bănci şi pentru programele de studii universitare de masterat: Bănci şi Asigurări şi Control, audit şi expertiza financiar contabila din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice si Gestiunea Afacerilor”, a menţionat managerul de proiect, prof. univ. dr. Ana Gabriela Babucea.  Proiectul se încadrează în Axa prioritară 1: „Educaţie şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2: „Calitate în învăţământul superior”. Sub sloganul „Simulăm inovativ pentru abilităţi practice!”, obiectivul general al proiectului este de creştere a calităţii în învăţământul superior prin îmbunătăţirea programelor de studii pentru specializările Finanţe si Bănci, Contabilitate şi Informatica de Gestiune – licenţă; Bănci si Asigurări şi Control, Audit şi Expertiză financiar-contabilă – master de la Facultatea de Ştiinţe Economice si Gestiunea Afacerilor din cadrul Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here