Zeci de mii de absențe nemotivate, în cataloagele școlilor din Gorj

612

Peste 154.000 de absențe au reușit să adune elevii gorjeni în cursul lunii octombrie. Dintre acestea, aproape 80.000 sunt nemotivate, primul loc în topul chiulangiilor fiind ocupat de elevii de liceu.

Potrivit datelor centralizate de Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Gorj, în cursul lunii octombrie, în cataloagele unităților de învățământ din județ au fost trecute 154.420 de absențe, din care 74.855 au fost motivate. Din totalul de peste 154.000 de absențe, 7671 s-au înregistrat la ciclul primar (2519 motivate și 5152 nemotivate), 47.075 la ciclul gimnazial (23.433 motivate și 23.642 nemotivate), iar 87.442 la ciclul liceal de zi (48.225 motivate și 39.187 nemotivate). De asemenea, s-a mai înregistrat un număr de 12.232 de absențe (648 motivate și 11.584 nemotivate) în învățământul seral. Reamintim că, la 20 de absenţe nemotivate, un elev primeşte preaviz de exmatriculare, iar la 40 de absenţe nemotivate este exmatriculat. Numărul mare de absenţe se mai sancţionează şi prin scăderea notei la purtare. De asemenea, în cazul elevilor ce provin din familii care beneficiază de alocaţii de susţinere şi acumulează un anumit număr de absenţe nemotivate, sprijinul financiar este diminuat sau suspendat. Şi elevii care beneficiază de ajutorul financiar acordat prin programul “Bani de liceu” riscă să piardă acest ajutor dacă absentează nejustificat minimum 20 de ore, la diferite discipline de învăţământ.

Topul chiulangiilor
În ceea ce privește topul chiulangiilor pentru luna octombrie, pe primul loc se situează Liceul Tehnologic Roșia de Amaradia, cu 8932 de absențe, din care 7776 nemotivate. În top urmează Liceul Tehnologic Baia de Fier, cu 6851 de absențe, din care 5584 nemotivate, Colegiul Auto ”Traia Vuia” Târgu-Jiu, cu 7947 de absențe, din care 5241 nemotivate, Colegiul ”Gheorghe Tătărescu” Rovinari, cu 4977 de absențe, din care 3110 nemotivate, Liceul Energetic Târgu-Jiu, cu 5888 de absențe, din care 2986 nemotivate, Liceul Tehnologic Turceni, cu 7970 de absențe, din care 2844 de absențe, Colegiul Tehnic Motru, cu 5104 absențe, din care 2428 nemotivate, Liceul Tehnologic Bîrsești, cu 2654 de absențe, din care 2244 nemotivate, Școala Gimnazială ”Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu, cu 3497 de absențe, din care 2241 nemotivate, și Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși” Peștișani, cu 3089 de absențe, din care 2167 nemotivate. Potrivit Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, motivarea absenţelor se face de către învăţătorul/ institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte în ziua prezentării actelor justificative. În cazul elevilor minori, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali au obligaţia de a prezenta personal învăţătorului/ institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/ profesorului diriginte actele justificative pentru absenţele copilului său. Actele medicale pe baza cărora se face motivarea absenţelor sunt, după caz: adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverinţă/certificat medical/foaie de externare/scrisoare medicală eliberate de unitatea sanitară în care elevul a fost internat. Actele medicale trebuie să aibă viza cabinetului şcolar sau a medicului de familie care are în evidenţă fişele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor. În limita a 20 de ore de curs pe semestru, absenţele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al elevului sau ale elevului major, adresate învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte al clasei, avizate în prealabil de motivare de către directorul unităţii. Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor se prezintă în termen de 7 zile de la reluarea activităţii elevului şi sunt păstrate de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte, pe tot parcursul anului şcolar.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here