Zeci de cadre didactice din Gorj rămân la catedră după pensionare

275

Zeci de dascăli din județul nostru care au vârsta necesară pentru pensionare au obținut avizul consiliului de administrație al unităților de învățământ în care își desfășoară activitatea pentru a rămâne în continuare la catedră.

În total, în evidențele Inspectoratului Școlar Județean Gorj figurează în momentul actual 141 de cadre didactice pensionabile.  75 dintre acestea au cerut, în perioada prevăzută de lege, menținerea în activitate ca titular în anul școlar 2016-2017, iar 65 au și obținut avizul consiliului de activitate al unității de învățământ în care își desfășoară activitatea. Situația s-ar putea schimba până în toamnă, deoarece dacă până la data de 1 septembrie 2016, se constată că, din cauza reducerii numărului de ore în disciplină, nu mai sunt suficiente posturi, inspectoratul școlar trebuie să revoce decizia privind menţinerea în activitate ca titular a personalului didactic care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare. Potrivit metodologiei privind mobilitatea personalului de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2016-2017, personalul didactic din învăţământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul științific de doctor, care dovedește competenţă profesională deosebită, poate fi menținut ca titular, în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2016, la cerere. Pentru ca solicitările de menţinere pe post ale cadrelor didactice pensionabile să poată fi validate, posturile didactice/catedrele pe care sunt titulare, conform actului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, trebuie să fie complete şi viabile în anul şcolar 2016-2017. De asemenea, mai este nevoie şi ca la nivelul unităţii/unităţilor de învăţământ, în care urmează să fie menţinute în activitate ca titulare în funcţia didactică peste vârsta de pensionare, să nu existe reducere de activitate la catedrele pe care cadrele didactice respective sunt titulare şi să nu fie necesară completarea/întregirea normei didactice de predare-învățare-evaluare altor cadre didactice titulare din unităţile de învăţământ respective, cu ore din catedra pe care sunt titulare cadrele didactice care urmează să fie menţinute în activitate în funcţia didactică peste vârsta de pensionare.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here