Zeci de cadre didactice din Gorj au cerut echivalarea creditelor profesionale transferabile

1077

Zeci de cadre didactice din Gorj au solicitat toamna aceasta echivalarea creditelor profesionale transferabile acumulate în urma participării la diferite programe de formare continuă. Dosarele cadrelor didactice vor fi evaluate de către comisiile constituite la nivelul fiecărei unități de învățământ, până la data 15 ianuarie 2021.

Conform metodologiei de recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile, personalul didactic, precum și personalul de conducere, de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar are obligația de a participa la diferite forme de organizare a formării continue, astfel încât să acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani școlari de activitate didactică la catedră, considerat de la data promovării examenului de definitivare în învățământ, minimum 90 de credite profesionale transferabile. Acumularea de 90 de credite profesionale transferabile se realizează prin participare la programe de formare continuă și prin recunoașterea rezultatelor învățării în contexte formale, nonformale și informale. În situația în care a acumulat numărul minim de credite profesionale transferabile, cadrul didactic are dreptul să solicite eliberarea de către unitatea de învățământ în care este încadrat a unei adeverințe privind echivalarea/recunoașterea creditelor profesionale transferabile. Anul acesta, termenul limită pentru depunerea solicitărilor de echivalare în credite profesionale transferabile a formelor de organizare a formării continue a fost 15 noiembrie. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Gorj, Dana Constantinescu, la nivelul județului nostru au fost depuse 149 de astfel de cereri. Dosarele candidaților vor fi analizate, până pe 15 ianuarie 2021, de către comisiile pentru echivalarea în credite profesionale transferabile a formelor de organizare a formării continue constituite la nivelul fiecărei unități de învățământ. Reamintim că, potrivit noii metodologii de recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile, aceste comisii sunt formate din directorul unității de învățământ, un cadru didactic titular și un profesor metodist de la casa corpului didactic și își pot desfășura activitatea inclusiv în sistem online, în situația limitării sau suspendării activităților didactice, în perioada stării de alertă/urgență. După finalizarea analizării dosarelor, rezultatele evaluării sunt validate de consiliul de administrație al unității de învățământ.

Condiții de acumulare a creditelor
În documentul menționat mai sus se precizează că ,,pentru fiecare cadru didactic se consideră îndeplinite de drept condițiile de formare continuă privind acumularea a 90 de credite profesionale transferabile, pentru următoarele forme de organizare a formării continue, finalizate în intervalul consecutiv de 5 ani școlari de activitate didactică la catedră, în următoarele situații: obținerea, în intervalul respectiv, a gradului didactic II sau a gradului didactic I; absolvirea de către personalul didactic din învățământul preuniversitar, în intervalul respectiv, a studiilor universitare de master în domeniul de specialitate sau în domeniul Științe ale educației; absolvirea, în intervalul respectiv, a studiilor universitare de doctorat în domeniul de specialitate sau în domeniul Științe ale educației; absolvirea, în intervalul respectiv, a unui program de conversie profesională a cadrelor didactice în învățământul preuniversitar; obținerea, în intervalul respectiv, a unei alte specializări, care atestă obținerea de competențe de predare a unei alte discipline, în învățământul preuniversitar”. Noua metodologie mai prevede că ,,se echivalează cu un număr variind între 30 și 60 de credite profesionale transferabile, potrivit standardelor de formare continuă, absolvirea în intervalul de 5 ani școlari de activitate didactică la catedră a unui program de studii postuniversitare într-un domeniu diferit de domeniul de specialitate, în domeniul de specialitate sau în domeniul Științe ale educației. Pentru personalul didactic care a finalizat programe speciale, casa corpului didactic poate acorda până la 15 credite profesionale transferabile, prin recunoaștere și echivalare, potrivit unei proceduri specifice aprobate de Ministerul Educației și Cercetării, și eliberează adeverințe care certifică numărul de credite acordate. Se pot acumula minimum 90 de credite profesionale transferabile din programe de formare continuă acreditate de Ministerul Educației și Cercetării, după formula: cel puțin 50% credite profesionale transferabile din programe în domeniul specialității sau Științe ale educației și cel mult 50% credite profesionale transferabile din programe din alte domenii didactice”.
ROXANA LUPU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here