Vieţi pilduitoare! – Câteva cuvinte despre Viața Sfinților Apostoli și Mucenici Acvila și soția sa, Priscila!

940

Mâine, sâmbătă, 13 februarie 2021, întru vrednică pomenire, sunt sărbătoriţi Sfinții Apostoli și Mucenici Acvila și soția sa, Priscila, pentru că Sfântul Apostol Acvila, unul din cei șaptezeci de Apostoli, a fost ucenicul Sfântului Apostol Pavel și a fost așezat episcop de acesta. Era de neam iudeu, din părțile Pontului, deci, aproape de tărâmurile noastre, locuind apoi în Italia cu femeia sa, Priscila, mai înainte de a crede ei în Hristos. Când Claudiu Cezarul a poruncit ca toți iudeii să fugă din Roma, atunci Acvila cu soția sa au trecut în Corint, deoarece cauza acestei izgoniri a iudeilor din Roma a fost legată de faptul că începându-se propovăduirea Domnului nostru Iisus Hristos în Roma și Sfântul Apostol Petru venind și el acolo, au primit sfânta credință în Hristos, dar mai mulți petreceau întru necredință, motiv pentru care erau multe certuri între dânșii, căci unii mărturiseau că Hristos este adevăratul Mesia, iar alții se lepădau de El, hulindu-L. Astfel, necredincioșii iudei, precum cei din Ierusalim și din celelalte părți, tot astfel și din Roma, de multe ori se sculau cu aversiune împotriva creștinilor, nu sufereau nici să audă de numele lui Iisus Hristos, dar și pe păgâni îi îndemnau spre aceasta, gonind pretutindeni pe cei credincioși. Dar cei care se întorseseră la Hristos, aceia apărau pe iudeii ce crezuseră, de iudeii cei necredincioși; din această pricină se ridica între dânșii dihonie!
Dar, de vreme ce Hristos se numea de creștini că este Fiul lui Dumnezeu și Împărat al lui Israel, pentru aceea Cezarul s-a temut să nu se ridice vreo tulburare în popor și să se arate între dânșii un alt împărat, care să-i ia stăpânirea lui. Deci, el a poruncit ca pe toţi iudeii cei credincioși și cei necredincioși, să-i izgonească din Roma și din toată Italia.

fbt

Dar, pe vremea aceea, Sfântul Apostol Pavel, propovăduind pe Hristos între neamuri, a mers de la Atena la Corint, cetate de scaun a Ahaiei și aflând acolo pe Acvila cu soția sa, Priscila, a găzduit la dânșii și fiind de același meșteșug cu ei, lucrau împreună corturi, iar, învățându-i pe ei a crede în Hristos, i-a botezat. Propovăduind Sf. Ap Pavel în Corint o vreme, se întreba cu iudeii și cu elinii, despre Hristos. Astfel, i-a învățat pe ei cuvântul lui Dumnezeu un an și șase luni, ca apoi, plecând cu corabia în Siria, a luat cu dânsul pe Acvila și pe Priscila. Sfântul Apostol Pavel a sosit împreună cu dânșii și cu ceilalți următori ai lui la Efes și voind ca să fie în Ierusalim de praznicul Paştelui, dar, i-au lăsat în Efes pe Acvila și pe Priscila, ca să învețe pe efeseni sfânta credință cea în Iisus Hristos. Iar el s-a dus singur la Ierusalim, făgăduindu-le că iarăși o să se întoarcă la dânșii în Efes. După ce Pavel s-a dus în calea cea socotită de dânsul, a venit la Efes iudeul Apolo, de neam alexandrin, bărbat înțelept și tare în Scripturi, cel care, învăţând Calea Domnului și arzând cu duhul, grăia și învăța cu dinadinsul cele pentru Domnul. Auzind Acvila și Priscila de această învățătură a lui Apolo, l-au primit pe el la dânșii și mai cu încredințare i-au spus calea Domnului, iar când Sfântul Apostol Pavel s-a întors de la Ierusalim la Efes și a scris de acolo Întâia Epistolă către Corintenii care crezuseră în Hristos, a grăit astfel: „Închina-se vouă întru Domnul Acvila și Priscila, cu adunarea cea din casa lor”! După aceasta, murind Claudiu Cezarul, Acvila cu Priscila s-au întors în Roma, mai târziu, trecând iarăşi în Asia, pentru că a fost rânduit de învățătorul său, Sfântul Apostol Pavel, la propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu. După aceasta, când Sfântul Apostol Pavel a fost izgonit de evrei din Ierusalim și a fost dus la Roma în lanțuri, a scris de acolo a II-a Epistolă către Timotei, iar, în aceeași epistolă vorbește despre acești iubiți ucenici ai săi, zicând: „Sărută pe Priscila și pe Acvila…”. Aşadar, Sfântul Apostol Acvila, propovăduind pe Hristos în Asia, în Ahaia și în Eracleea, a adus la mântuire mulțime mare de suflete omenești, a sfărâmat mulți idoli și a ridicat multe biserici, punând preoți și suferind multe prigoane, pe mulți i-a întors de la idoleasca nebunie la Dumnezeiasca şi sfânta credinţă!
Preot Antonie FĂINIŞI, Parohia Strâmba-Jiu, Turceni

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here