Vezi ce primărie caută inginer de cadastru!

208

Primăria comunei Dăneşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie, vacante de inginer cadastru, gradul II. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă cu titlul de inginer în profilele: măsurători terestre şi cadastru, topografie, topografie minieră, geodezie; cunoştinţe operare PC – MapSzs, Word, Excel, Autocad, Access; vechimea minimă în specialitatea studiilor este de 3 ani. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 9 august 2016, ora 15.00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor; 17 august 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 19 august 2016, ora 10.00 – proba interviu.
Dosarele de înscriere trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să dovedesc nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here