Vezi anunțul ITM privind noile modificări legislative!

1026

<<Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj informează angajatorii în legătură cu prevederile Ordinului 585/02.07.2021 privind modificarea și completarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, prevăzut în anexa la Ordinul Ministrului Muncii și Solidarității Sociale numărul 64/2003, după cum urmează:
Articolul I:
„1. Litera F se modifică şi va avea următorul cuprins:
“F. Atribuţiile postului
Atribuţiile postului sunt prevăzute în fişa postului, anexă la contractul individual de muncă, cu excepţia microîntreprinderilor cu până la 9 salariaţi, definite la articolul 4 alineatul (1), litera a) din Legea numărul 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care vor completa o scurtă caracterizare/descriere a activităţii”.
2. La litera M punctul 4, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:
“c^1) să informeze angajatul cu privire la obligaţia de a adera la un fond de pensii administrat privat;”
Articolul II:
Obligaţia prevăzută la litera M punctul 4 litera c^1) din anexa la Ordinul Ministrului Muncii şi Solidarităţii Sociale numărul 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică doar persoanelor prevăzute la articolul 30 din Legea numărul 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
„Modelul-cadru al contractului individual de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum este prevăzut în Ordinul 585/02.07.2021 privind modificarea și completarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, poate fi accesat pe site-ul instituției noastre, www.itmgorj.ro>>, a declarat George Octavian Romanescu, inspector-șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here