Veterinarii au recomandări de sezon pentru proprietarii de animale

253

Medicii sanitar-veterinari gorjeni fac, în această perioadă, o serie de verificări şi întâlniri cu proprietarii de animale din judeţ pentru a-i informa cu privire la recomandările necesare protejării acestora pe timp de frig, ger ori zăpadă.

Astfel, crescătorii de animale trebuie să asigure un climat corespunzător ce poate oferi protecţie faţă de acţiunea directă a frigului ori a zăpezii, să le asigure animalelor cantităţi suficiente de apă şi furaje corespunzătoare cantitativ şi calitativ, să asigure o bună funcţionare a echipamentelor de adăpare şi de furajare, iar la orice modificare a stării de sănătate ori comportamentale a animalului, deţinătorul are obligaţia ca pe lângă măsurile enumerate mai sus, să anunţe urgent medicul veterinar responsabil de supravegherea statusului de sănătate a animalelor din localitatea respectivă.
De asemenea, o serie de alte recomandări au fost elaborate de specialiştii veterinari şi pentru transportatorii de animale vii: să nu efectueze transporturi de animale în condiţii meteo cu temperaturi foarte scăzute, vânt puternic şi căderi masive de zăpadă, decât dacă este neapărat necesar; să nu transporte animalele într-un mod care le-ar putea provoca răni sau suferinţe inutile; înainte de a pleca la drum, se verifică dacă există condiţii adecvate de microclimat în mijlocul de transport şi dacă acestea sunt asigurate pe întreaga durată a transportului; transportatorii trebuie să verifice traseul şi alte aspecte legate de călătorie înainte ca animalele să fie încărcate în mijlocul de transport, astfel încât, după încărcarea acestora, plecarea să se efectueze cât mai repede pentru a micşora durata călătoriei; la temperaturi scăzute, densitatea de încărcare a animalelor în mijlocul de transport va fi redusă cu cel puţin 25% din capacitatea maximă de încărcare autorizată; pentru călătorii de peste 8 ore, sistemele de ventilaţie din vehicul trebuie să fie capabile să menţină temperatura de confort termic în compartimentul animalelor.
În ceea ce priveşte rezistenţa speciilor de animale la temperaturi scăzute, Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) face următoarele precizări: în cazul porcinelor dacă, în timpul călătoriei, temperatura ambientală coboară sub 0° C, este obligatoriu ca, mijlocul de transport să fie dotat cu un mecanism de reglare a temperaturii; bovinele sunt rezistente la temperaturi scăzute cu condiţia ca, în mijlocul de transport, să nu existe curenţi de aer rece; ovinele şi caprinele tunse recent nu trebuie expuse la temperaturi scăzute; ecvinele pot fi transportate şi în situaţia în care temperatura ambientală coboară sub -20° C cu condiţia ca, mijloacele de transport să fie dotate cu un mecanism de reglare a temperaturii.
“Conducerea Autorităţii a dispus Direcţiilor Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor judeţene, să întreprindă demersurile necesare pentru informarea: fermierilor, unităţilor administrative locale, transportatorilor şi altor deţinători de animale, cu privire la măsurile specifice pentru asigurarea bunăstării animalelor în perioadele de iarnă în care se înregistrează condiţii meteorologice severe şi la responsabilităţile legale care le revin. Totodată, consiliile locale trebuie să se asigure că există posibilităţi de colectare şi neutralizare a deşeurilor animaliere, ele având şi obligaţia ca în adăposturile animalelor, să asigure respectarea normelor de protecţie a acestora, respectiv cazare, transportul şi îngrijirea corespunzătoare”, au transmis reprezentanţii ANSVSA.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here