Veteranii de război – Comoara vitejiei strămoşeşti – În numele onoarei şi dreptăţii

384

De Ziua Veteranilor de Război, 29 Aprilie, Preşedintele României, Klaus Johannis, a transmis un mesaj în care şi-a exprimat recunoştinţa pentru sacrificiile pe care Veteranii de război le-au făcut pentru Ţară. Ne-aţi arătat ce însemna cu adevărat patriotismul, onoarea, demnitatea şi v-aţi câştigat un loc în paginile istoriei naţionale.
România vă va purta veşnică recunoştinţă!

Titlul de veteran,
cu sonorităţi grave şi solemne, plin de cinste şi respect, nu ţi-l conferă nimeni, ci îl dobândeşti în război prin luptă şi jertfă, făcându-ţi exemplar datoria sfântă, atunci când patria şi neamul aflat în primejdie te cheamă să dai măsura iubirii ce le-o porţi.

DE ZIUA VETERANILOR ROMÂNI
Ne-am născut sub pecetea dragostei şi a armoniei, crezând cu toată puterea fiinţei noastre în glasul sfânt al dreptăţii şi al fericirii pe acest pământ. Suntem încă fii ai mamelor noastre, icoane dragi şi sfinte, dar şi nepoţi ai scumpilor noştri bunici, cărora le datorăm clipele trandafirii ale vieţii.
Ziua de 29 aprilie este şi va rămâne Ziua Sfântă a comemorării Veteranilor Români, care, cu sufletul ispasspentru Dumnezeu şi Ţară, dar şi cu moartea în buzunar, au luptat eroic pentru glia strămoşească. Ca orice român adevărat, simt şi trăiesc intens când pronunţ cuvântul sfânt VETERAN. Îmi revine obligaţia majoră să-mi exprim sentimentele de recunoştinţă faţă de toţi veteranii de război şi îmi plec fruntea în faţa vajnicilor luptători pentru o Românie independentă şi liberă. Mă simt onorat, ca şi cetăţean al comunei Leleşti, să pot vorbi elevilor şi semenilor mei despre cei mai cutremurător moment al istoriei României, pe care l-au trăit, în tranşee, flămânzi şi însetaţi, îngheţaţi sau sub arşiţa soarelui, bravii noştri veterani.
Fraţi buni cu Eroii care-şi dorm somnul de veci, aproape peste tot unde războiul a făcut ravagii şi a semănat durere nemărginită, Veteranii sunt şi ei martori ai neamului românesc, iar clipele pe care le-au trăit în timpul ororilor infernale ale războiului simbolizează o mare de lacrimi şi lumină, un torent de vorbe sfinte încremenite pe buzele unei Românii greu încercate.
Dumnezeu să-i ocrotească pe Veteranii de Război, care încă mai trăiesc într-o Românie străină lor, iar pe cei care ne-au părăsit, să-i cinstim şi să le pronunţăm numele cu sfinţenie.
Prof. Ion FĂGAŞ, Şcoala Generală “Ion Grigoroiu” Leleşti

Pentru cei rămaşi Ia Apack-Crimeea

Dormiţi, flăcăi, rămaşi aici podoabă
Acestui sat, pierdut în stepă,
Din când în când, vor veni fete streine să vă vadă,
Când luna va ieşi de peste mări, – sireapă…

Vor trece pe aice cântând Tătarii,
Când neguri pe movile se astrâng,
Voi veţi dormi mereu, departe de fruntarii,
Brazi rupţi din falnic şi verde Parâng.

Vor răsări sărace ierburi din ţărână,
În primăveri fără păduri şi fără cuci,
Voi vă veţi strânge’n cuiburi de lumină
Şi veţi îmboboci aprins sub cruci.

Atâtea gânduri vă vor căuta de-acum
Zănatec, peste tot şi nicăeri,
Voi vă veţi aduna odată, ceteraşi în drum,
Şi veţi porni spre ţară, chiotind, ca ieri…

Vă vor ieşi ‘nainte atunci Carpaţii, mândrii munţi,
Şi Jiurile cu spinări albastre,
Iar voi, cu aripi de azur în coaste,
Le veţi aghiasmata baladele pe frunţi…
Ion Mara
Plut. din R.18 Dorobanţi

EROII

Eroii odihnesc sub ierburi,
În şiruri aşezaţi cuminţi,
Încet, copilă, să nu-i tulburi
Din somnul lor adânc de sfinţi.

Ei te-au lăsat stăpână, dragă,
Plătind cu preţul vieţii lor,
Ca Ţara să-ţi rămână-ntreagă
Sub unduiri de tricolor!…
Viorel GÂRBACIU

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here