Veniturile medicilor pot fi suplimentate de la bugetul autorităților locale

504
SONY DSC

Parlamentarii propun modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în sensul suplimentării veniturilor medicilor de la bugetul autorităţilor locale. Valentin Popa, președintele Sindicatului Sanitas Gorj, consideră că orice idee care poate crește veniturile pesonalului medico-sanitar din spitale e binevenită.

Potrivit inițiatorilor proiectului de modifciare a Legii nr.95/20016, faptul că sistemul public de sănătate se confruntă, din ce în ce mai dramatic, cu un deficit însemnat de cadre medicale, face imperios necesară acordarea unor sporuri salariale pentru condiții deosebite de muncă, gratificații de performanță, gradații de merit, prime de fidelizare, și a altor forme de stimulare financiară, în vederea creșterii atractivității și motivării personalului medical. „Completarea necesarului de cadre și stabilizarea personalului din spitalele publice județene, municipale și orășenești, din unitățile de primiri urgențe ale acestora și din serviciul de ambulanță se pot realiza din aplicarea unor măsuri stimulative, motivaționale, în primul rând prin creșterea corespunzătoare a compensațiilor bănești cumulative ale serviciilor medicale”, se precizează în expunerea de motive.
Parlamentarii susțin că noua lege care permite prestarea de servicii medicale în infrastructura publică, la cerere, în regim privat, poate duce, în timp, la discriminarea persoanelor cu venituri mici.
Senatorii și deputații propun ca managerul unității, cu aprobarea consiliului de administrație al fiecarei unități spitalicești, să poată înainta, lunar, consiliilor județene sau locale, după caz, propuneri individuale de acordare a stimulentelor, iar la sfârșitul fiecărui an financiar, managerii respectivelor unități financiare să poată negocia cu administrațiile tutelare suma totală ce va fi prevăzută în bugetul anului financiar următor.

O idee binevenită
Valentin Popa, președintele Sindicatului Sanitas Gorj, consideră că orice idee care poate crește veniturile pesonalului medico-sanitar din spitale e binevenită. “Orice idee care poate crește veniturile pesonalului medico-sanitar din spitale e binevenită. Doar că, în condițiile în care bugetele autorităților locale nu pot acoperi celelalte nevoi ale comunității, mi-e greu să cred că, în condițiile în care se construiesc azi bugetele, cel național și cele locale, se vor găsi bani pentru aceste suplimentări de venituri. Dar, ideea unei astfel de modificări legislative nu e rea. Ea creează posibilitatea ca, acolo unde se poate, să se realizeze acest lucru”, a explicat Valentin Popa.
Practic, se propune modificarea şi completarea art.54, alin.1, lit.c) astfel: Art. 54, alin. 1, lit. c) se modifică şi se completează după cum urmează şi va avea următorul cuprins: „din alte surse, inclusive din bugetele consiliilor judeţene şi locale, din donaţii şi sponsorizări, în condiţiile legii.” „În continuare se introduce litera c 1) cu următorul cuprins: Din bugetele consiliilor judeţene şi locale, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pot fi acordate prime de merit, gratificaţii şi alte stimulente băneşti, personalului spitalelor regionale, judeţene, locale, centrelor de permanenţă, precum şi unităţilor de primiri urgenţe şi serviciilor de ambulanţă.”
Propunerea legislativă a fost trimisă pentru raport la Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisia pentru sănătate şi familie. Totodată a fost trimisă pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, Comisia pentru muncă şi protecţie socială și Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here