Veniturile din anularea sau restituirea unor dobânzi ori penalităţi

91

Veniturile din restituirea sau anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere pentru care nu s-a acordat deducere nu vor mai fi luate în calculul profitului impozabil, potrivit unui proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Codului Fiscal.

Potrivit notei de fundamentare a proiectului de Cod Fiscal, vor fi deduse la calculul profitului impozabil dobânzile, penalităţile şi majorările de întârziere datorate de persoanele juridice române în cadrul contractelor economice încheiate cu persoane nerezidente şi/sau autorităţi străine.
Astfel, vor fi scutite de la plata impozitului pe profit veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile, precum şi veniturile din restituirea sau anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere pentru care nu s-a acordat deducere.
Potrivit Codului Fiscal actual, venituri neimpozabile sunt şi dividendele primite de la o persoană juridică română, diferenţele favorabile de valoare a titlurilor de participare, înregistrate ca urmare a încorporării rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se deţin titluri de participare, precum şi diferenţele de valoare a investiţiilor financiare pe termen lung, reprezentând acţiuni deţinute la societăţi afiliate, titluri de participare şi investiţii deţinute ca imobilizări, înregistrate potrivit reglementărilor contabile.
Selecţie după Mediafax.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here