Vechi urme despre prezenţa omului pe teritoriul comunei Logreşti

442
Din paginile cotidianului “Gorjeanul” am luat cunoştinţă despre descoperirea unor vestigii arheologice, pe teritoriul satului Seaca, ce aparţine de comuna Logreşti. Pentru a ajuta viitoarele investigaţii, vreau să subliniez că în lucrarea “Logreşti – Moşteni, Judeţul Gorj, pagini de monografie” apărut sub editura “Măiastra” în acest an, sunt semnalate alte semne de viaţă din vremuri preistorice.

Astfel, în erimetrul satului Logreşti-Moşteni, au fost descoperite două topoare de piatră. În capitolul II pag 37 se arată că primul topor a fost găsit în anul 1960 de către locuitorul Bălaşa Constantin, pe partea de vest a dealului Răchita, în poiana Sinculesei, nu departe de fântâna Capui, în timp ce se afla cu vitele la păşunat. După descrierea făcută de el ( care între timp a decedat) era un obiect de mărimea unui pumn de formă alungită, subţiat la un capăt, iar la celălalt gros şi rupt, chiar în locul unde se vedea că a fost un orificiu. După această descriere se deduce că a fost vorba de un topor de piatră şlefuit, unealtă care se folosea în epoca neolitică (mileniul 6 îHS – mileniul 3 îHS). Celălalt topor din piatră a fost găsit în anul 1962 între hotarul satului Popeşti, pe tarlaua CAP-ului între râul Amaradia, Drumul Mare şi Valea Pojanelui de Popeşti, scos la suprafaţă în urma arăturii de tractor. De la prima vedere s-a văzut că e vorba de un topor de piatră, dar de o formă aparte, care avea de asemenea muchia spartă în dreptul orificiului de înmănuşare. Dus la muzeu pentru a fi văzut de un specialist s-a constatat că este un topor de luptă din epoca bronzului mijlociu, care începe în sec. 19 îHS şi durează până către 1300 îHS.
Autorii monografiei citează, printre altele, lucrarea cetăţeanului M. Petrescu – Dâmboviţa intitulată „Depozite de bronzuri din România” care la pag. 79 menţionează că pe raza comunei Logreşti – Birnici (astăzi satul Tg-Logreşti) s-au descoperit trei valve de tipar pentru turnat topoare tip, „celt” azi dispărute. Celtul este un topor cu gaura de înmănuşare longitudinală”. Deci, se pare că aici a existat un atelier pentru confecţionarea topoarelor din bronz, pentru nevoile locale şi pentru schimbul cu produse cu triburile vecine.
Se poate spune că în aceste locuri de pe Valea Amaradiei de sus, a existat o populaţie a locului bine organizată şi în acelaşi timp Amaradia constituind o cale de acces spre munte.
O altă descoperire semnalată se referă la perioada geto-dacică. Este redat, în acest sens articolul publicat de muzeograful Gheorghe Calotoiu în „Gazeta Gorjului” din 9 februarie 1986, „O nouă dovadă a permanenţei noastre milenare – Cetatea Traco-Getică de la Măru –Logreşti”
Pentru cei interesaţi, monografia fostei comune Logreşti Moşteni, poate fi consultată la Biblioteca Judeţeană, la biblioteca comunei Logreşti sau a subsemnatului.
Ing. Constantin Călugăru

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here