Val de angajări la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu! Noi medici, recrutați!

5140

Mai multe posturi vacante de medici specialiști și primari au fost scoase la concurs, la finele săptămânii trecute, de către conducerea Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu.

Conducerea Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu a scos la concurs postul de medic șef la Unitatea de Primiri Urgențe. La concurs se pot înscrie medici primari și/sau specialiști cu o vechime de cel puțin 3 ani în specialitatea medicină de urgență, specialitate pe care o practică în mod curent. Cuantumul taxei de concurs este de 250 de lei și se achită la casieria SJU. Concursul va consta în următoarele probe: interviu susținerea proiectului de management, probă scrisă, probă clinică sau practică.Persoanele sancționate în ultimii doi ani de cătreunitățile la care au fost angajate sau de către Colegiul Medicilor din România, precum și cele cărora le-a încetat contractul de administrare în condițiile stabilite la art. 5 lit. b), c) sau d) din Ordinul M.S P., nt.140612006 nu pot participa la concursurile sau la examenele pentru ocuparea funcției de medic șef UPU – SMURD.Totodată, Spitalul Județean de Urgență organizează un nou concurs pentru ocuparea a cinci posturi de medici. Este vorba despre: doi dentiști pentru cabinetul de medicină dentară din cadrul Cabinetului de Medicină Dentară de la UPU, un medic specialist în specialitatea Boli Infecțioase la Serviciul Prevenire a Infecțiilor asociate asistenței medicale, un medic specialist la Secția Neonatologie, un medic primar la Compartimentul Pneumologie, confirmat în specialitatea pneumologie cu competență în endoscopie bronșică.Candidații vor depune la sediul Spitalului Județean de Târgu-Jiu un dosar cuprinzând următoarele acte: cererea în care se menționează postul pentru care dorește să candideze; copia xerox a diplomei de licență de medic și adeverință/ certificat de confirmare în gradul profesional; copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs; dovada sau înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.455 alin. (1) lit. e) sauf), la art. 541 alin 1 lit. d) ori e) respectiv la art. 62g alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 951/2006 privind reforma în domeniul sănătății; acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin; cazier judiciar în original; certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează; chitanța de plată a taxei de concurs; actul de identitate în termen de valabilitate; copie documente privind schimbarea numelui. Tematica și bibliografia de concurs se pot obține de la serviciul RUNOS din cadrul unității spitalicești. Cuantumul taxei de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu.
Izabella Molnar

2 COMENTARII

  1. Buna ziua sunt Nitu Claudia Steliana din Tgjiu
    As dori sa ma angajez ca asistent medical generalist la Spitalul 700 sau Upu
    Sunt absolvent 2020 am terminat la Ion Mincu
    Va multumesc

Lasă un răspuns la Ruset melania Renunțați la răspuns

Please enter your comment!
Please enter your name here