Val de angajări la Primăria Peştişani

273

Trei posturi contractuale vacante vor fi ocupate în perioada următoare la Primăria Peştişani, administraţia locală de aici demarând procedurile de concurs pentru recrutarea de personal pentru funcţiile declarate vacante.

Primăria comunei Peștișani organizează pe 7 şi 12 septembrie concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Peștișani: inspector grad profesional III – Compartiment promovare turism; inspector grad profesional III- Compartiment pentru relaţii publice şi informare. Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Peștișani şi va consta în următoarele probe: proba scrisă în data de 7 septembrie 2016, ora 10.30; proba interviu în data de 12 septembrie 2016, de la aceeaşi oră. Candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru anexă la H.G. nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale. De asemenea, viitorii candidaţi trebuie să fie absolvenţi de studii superioare, vechimea nefiind necesară. Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei Peștișani până la data de 30 august 2016, ora 16.00.
Aceeaşi administraţie locală de la Peştişani va organiza luna viitoare un alt concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuţie, bibliotecar grad profesional debutant Biblioteca comunală Peștișani. Proba scrisă a concursului se va derula pe 8 septembrie, de la ora 10.00, iar interviurile vor fi susţinute pe 13 septembrie, de la aceeaşi oră. Condiţiile specifice de ocupare sunt: să fie absolvent de studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă – specializare bibliotecar; vechimea nu este necesară. De asemenea, în aceleaşi zile, respectiv 8 şi 13 septembrie, se vor derula probele de concurs pentru ocuparea a două posturi de muncitor la Compartimentul deservire-administrativ, în cadrul Primăriei comunei Peştişani. Viitorii candidaţi pentru posturile de muncitor trebuie să aibă minim studii gimnaziale.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here