Următoarea ședință de repartizare pe posturile vacante din învățământ, pe 19 august

1355

Inspectoratul Școlar Județean Gorj a publicat graficul de desfăşurare a şedinţelor de repartizare pe posturile didactice vacante din învățământul preuniversitar gorjean. Potrivit acestui grafic, următoarea ședință de repartizare este programată pentru data de 19 august 2020.

Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Gorj, ședința din data de 19 august va avea următoarea ordine de prioritate: cererile de completare a normei didactice pe perioadă nedeterminată/determinată a cadrelor didactice titulare, cererile de completare a normei didactice pe perioadă determinată a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cererile cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată, respectiv cererile cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată, conform prevederilor art. 61 din Metodologie. Anterior acestei ședințe vor avea loc detaşarea în interesul învăţământului pentru funcţiile de conducere, îndrumare şi control (în comisia judeţeană – fără şedinţă de repartizare), ocuparea posturilor didactice pentru detaşare în interesul învăţământului –dosare ale titularilor, înregistrate pentru detaşare în interesul învăţământului în perioada 10-12 iunie 2020 (în comisia judeţeană – fără şedinţă de repartizare), precum și ocuparea posturilor didactice, rămase neocupate, de către cadrele didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată, conform prevederilor art. 61 din Metodologie (în comisia judeţeană – fără şedinţă de repartizare). Începând cu data de 19 august 2020 şi după începerea cursurilor, prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor, în toate etapele și ședințele de repartizare au, în ordine, cadrele didactice titulare cu reducerea de activitate nesoluționată, cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care solicită completarea normei didactice și cadrele didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată, conform prevederilor art. 61 din Metodologie.
Roxana Lupu

1 COMENTARIU

  1. De multe locuri, nu-i pot repartiza? Chiar,prea multă mafie în învățământ! Unii dau acel concurs, vară de vară pe când alții au posturi dinainte.

Lasă un răspuns la No name Renunțați la răspuns

Please enter your comment!
Please enter your name here