Un singur dosar de solicitare a primei pentru împădurire, depus la Centrul Judeţean APIA

352

Doar până în data de 31 martie 2017, ora 16.00, gorjenii interesaţi pot accesa Schema de ajutor de stat “Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, aferentă Măsurii 8 “Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, submăsura 8.1 “Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul PNDR 2014 – 2020. Dosarele complete de accesare a măsurii guvernamentale se depun la sediul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Gorj.

Până ieri, la sediul APIA Gorj, un singur dosar de solicitare a primei pentru împădurire a rămas în picioare, măsura de sprijin neînregistrând mare succes nici în rândul gorjenilor, dar nici la nivel naţional. Alocarea bugetară la nivel naţional este de 50 de milioane euro.
“S-a depus un singur dosar de către un solicitant din comuna Cruşeţ pentru o suprafaţă de 1,6 hectare. Pe această suprafaţă va face plantări pentru împădurire. Noi deja am emis nota de constatare, urmează să depună proiectul tehnic şi avizul Gărzii Forestiere. Termenul este 31 martie. Practic, au venit circa 500 de persoane să se intereseze, să se informeze cu privire la această măsură. Piedicile sunt însă mai multe: toată lumea aşteaptă banii anticipat şi acest lucru nu se poate; cheltuielile cu înfiinţarea şi cu întocmirea proiectului tehnic se suportă de către solicitant şi fac obiectul primei cereri de plată, dar e clar că cererea de decontare va fi după depunere; ce am înţeles de la reprezentanţii firmelor de consultanţă şi de la reprezentanţii Direcţiei Silvice, se ţine cont de punctaj. Proiectele sunt supuse unui punctaj, pe mai multe criterii. Unul dintre ele este suprafaţa împădurită din judeţul respectiv. La nivel de Gorj, suprafaţa terenurilor agricole este mai mică decât a celor silvice şi atunci şi punctajul este unul inferior. Fermierii consideră că fac cheltuieli, iar la evaluare este posibil să le fie declarate neeligibile proiectele. În opinia mea, fiind aşa de puţine proiecte, numai dacă nu depui o cerere de finanţare, nu se aprobă. Cred că la nivel naţional vor fi circa 40 de proiecte depuse, şi de departe nu acoperă cei 50 de milioane euro. Doljul are 6-7 proiecte depuse, la Mehedinţi sunt două, noi avem unul. Iniţial, au fost două proiecte la Gorj, iar apoi unul dintre solicitanţi şi-a retras proiectul. Sunt foarte mulţi bani şi e păcat că nu sunt accesaţi. Sper ca sesiunile următoare să fie unele mai de succes”, a declarat Constantin Negrea, directorul executiv al APIA Gorj.

Cum se dau banii…
Sprijinul financiar, acordat fermierilor ca valoare fixă, este reprezentat de costuri standard pe hectar pentru împădurirea de terenuri agricole şi neagricole, sub forma a două prime. Prima de înfiinţare a plantaţiilor forestiere acoperă şi costurile de elaborare a proiectului tehnic de împădurire (denumită Prima 1). Se acordă, de asemenea, o primă anuală, (denumită Prima 2), care acoperă lucrările de întreţinere a plantaţiilor pe o perioadă de maximum 6 ani până la închiderea stării de masiv, efectuarea a două lucrări de îngrijire a arboretelor după închiderea stării de masiv şi pierderile de venit agricol pentru o perioadă de 12 ani pentru suprafaţa împădurită. Valoarea maximă a sprijinului public pentru un proiect acordat în baza schemei de ajutor de stat, care înglobează toate costurile standard aferente Primei 1, respectiv Primei 1 şi Primei 2, după caz, plătite pe durata de aplicare a contractului de finanţare, este de 7.000.000 euro.

Categorii de beneficiari
Beneficiari ai măsurii pot fi deţinătorii publici de teren agricol şi neagricol, deţinătorii privaţi de teren agricol şi neagricol şi forme asociative ce deţin teren agricol şi neagricol. În categoria deţinătorilor publici de teren sunt incluse unităţile administrativ teritoriale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi alte persoane juridice de drept public, precum şi formele asociative ale acestora. Beneficiarii publici sunt eligibili doar pentru Prima 1. Deţinătorii privaţi de teren includ persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, societăţile comerciale, asociaţiile şi fundaţiile, alte persoane juridice de drept privat, precum şi formele asociative ale acestora.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here