Un singur candidat din Gorj, admis la INM

803

Institutul Naţional al Magistraturii a publicat, la data de 6 octombrie 2015, rezultatele definitive ale concursului de admitere la INM, organizat în acest an. După clasificarea candidaţilor în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la concurs, pe lista finală a celor admişi figurează numele unui singur candidat din Gorj.
Concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii s-a organizat pentru ocuparea unui număr de 140 de locuri de auditori de justiţie. Din cele 140 de locuri de auditori de justiţie, 70 sunt alocate pentru ocuparea funcţiei de judecător şi 70 pentru ocuparea funcţiei de procuror. Concursul s-a desfăşurat în perioada 30 iunie – 6 octombrie 2015 şi a constat în susţinerea a trei probe: o probă scrisă eliminatorie, tip grilă, de verificare a cunoştinţelor juridice la mai multe materii (drept civil, drept procesual civil, drept penal şi drept procesual penal), un test de verificare a raţionamentului logic şi un interviu. Proba eliminatorie s-a desfăşurat în data de 30 august 2015, testul de verificare a raţionamentului logic pe 13 septembrie 2015, iar interviul în perioada 25 septembrie – 4 octombrie 2015. Anul acesta, la concurs au participat peste 3000 de candidaţi, însă mai puţin de 300 au reuşit să treacă de prima etapă eliminatorie. Cea mai mare notă de admitere a fost 8,815 şi a fost obţinută de o candidată din Neamţ; ultima nota de admitere a fost 7,643 şi a fost obţinută de o candidată din Dolj. Reamintim că, la concurs s-au putut înscrie persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii: au cetăţenia română, domiciliul în România şi capacitate deplină de exerciţiu, sunt licenţiate în drept, nu au antecedente penale sau cazier fiscal şi cunosc limba română.

Din peste 100 de candidaţi, un singur admis
Din Gorj, la concursul de admitere la INM au fost admişi să participe 112 candidaţi, însă doar zece dintre aceştia au trecut de etapa eliminatorie şi doar cinci de proba interviului. După clasificarea candidaţilor în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la concurs, numele unui singur candidat din Gorj a rămas pe lista finală a celor admişi: Lorelei Buşu. Aceasta a absolvit în vară Facultatea de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti şi a promovat concursul de admitere la INM cu nota finală 8,025. Ceilalţi patru candidaţi din Gorj care au promovat toate probele concursului dar, din păcate, nu au avut note suficient de mari pentru a se număra printre primii 140, sunt: Mursoi Diana (7,593), Albă Bogdan Ovidiu (7,518), Andrei Cristian Ion (7,353) şi Popescu Iuliana Cătălina (7,328).

Urmează verificarea bunei reputaţii
În vederea verificării îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii, candidaţii declaraţi admişi la concursul de admitere la INM au obligaţia de a depune la tribunalele, respectiv la parchetele de pe lângă tribunalele în a căror circumscripţie domiciliază, în termen de zece zile de la data publicării rezultatelor definitive ale concursului, următoarele documente: curriculum vitae care să cuprinsă datele de identificare, datele de stare civilă, datele cu privire la studiile absolvite şi locurile de muncă anterioare; caracterizare de la ultimul loc de muncă sau, după caz, caracterizare de la unitatea de învăţământ absolvită, pentru candidaţii care nu au fost anterior încadraţi în muncă, care să cuprindă inclusiv menţiuni privind existenţa ori inexistenţa unor eventuale sancţiuni disciplinare sau administrative; adeverinţe eliberate de primării şi/sau, după caz, de administraţiile financiare de la domiciliile avute în ultimii trei ani anterior datei susţinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, din care să rezultate, dacă este cazul, natura şi tipul contravenţiilor comise şi sancţiunilor contravenţionale aplicate în această perioadă; declaraţie pe proprie răspundere privind precizarea domiciliului avut în ultimii trei ani anterior datei susţinerii primei probe din cadrul prime etape a concursului; orice alte înscrisuri pe care le consideră relevante pentru verificarea îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii.
La finalizarea primului an de studii auditorii de justiţie vor opta, în ordinea mediilor şi în raport cu numărul posturilor, pentru funcţia de judecător sau procuror, conform dispoziţiilor art. 16 alin.3 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. După absolvirea INM, ei vor deveni judecători şi procurori stagiari pentru un an de zile.
Roxana Lupu

1 COMENTARIU

  1. Pai logic ca domnișoară busu de pe locul 200 a ajuns mult în fata ca doar de aia se tine acest interviu și nu degeaba e copil de medici,nu?parcă împușcatu era înainte de interviu cu nota aproape de 10 și interviu la picat ca sa poată intra aceasta domnișoară rușine româniei ,justiției din tara ăsta numai spăgări împuțiți.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here