Un nou proiect pentru prevenirea abandonului școlar timpuriu, derulat de IȘJ Gorj

813

Inspectoratul Școlar Județean Gorj, în parteneriat cu Asociația de Prietenie Româno – Franceză ,,ROMFRA”, va derula un nou proiect ,,ADS 2020 – un nou început!”, în perioada decembrie 2020 – noiembrie 2023, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6 – Educație și competențe, Componenta 1 – MĂSURI DE EDUCAȚIE DE TIP A DOUA ȘANSĂ – regiuni mai puțin dezvoltate, Prioritatea de investiții – 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare, O.S.6.4. și O.S.6.6. Bugetul proiectului este de 9,096,833.21 lei.

Potrivit unui comunicat de presă al IȘJ Gorj, proiectul își propune să deruleze acțiuni de sprijin axate pe creșterea accesului la măsuri de educație pentru un număr de 600 persoane care au abandonat cursurile învățământului primar și/sau gimnazial înainte de finalizarea acestora, precum și măsuri participative precum informarea privind accesul la programe de finalizare a studiilor pentru tineri și adulți, perfecționarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice pentru 516 persoane, furnizarea de servicii de consiliere și orientare în carieră și activități extracurriculare de îmbunătățire a competențelor digitale și financiare ale persoanelor participante la activitățile ADȘ ale proiectului, să participe la obiectivele de țară propuse prin ,,Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii în România. Atât cele 516 persoane care fac parte din categoriile de personal didactic/personal de sprijin care beneficiază de programe de formare, precum și cei 600 de beneficiari ai programului ,,A doua șansă”, ce compun grupul țintă al proiectului, provin din unități școlare precum Școala Gimnazială ,,Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu, Școala Gimnazială ,,Voievod Litovoi” Târgu-Jiu, Colegiul Auto ,,Traian Vuia” Târgu-Jiu, dar alte unități școlare din județul Gorj. Dintre cele 600 de persoane, minimum 150, respectiv 25% dintre copii/tineri/adulți aparțin minorității rome.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here