Un nou proiect dedicat incluziunii elevilor romi

1931

Inspectoratul Școlar Județean Gorj va derula un nou proiect în domeniul incluziunii copiilor romi în școală prin Programul de educație, burse, ucenicie și antreprenoriatul tinerilor în România, finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021, cu titlul ,,O șansă pentru viitor!”. Proiectul se va derula în perioada 1 februarie 2021 – 31 ianuarie 2023 și are aprobat un proiect de 106.602,00 euro.

Scopul proiectului este creșterea capacității instituționale a școlilor de a asigura o incluziune efectivă a copiilor romi. ,,Proiectul urmărește să genereze efecte pozitive și de lungă durată în școlile partenere, dar și asupra persoanelor implicate direct sau indirect în activități. Se va desfășura pe o perioadă de 24 de luni în cele cinci unități școlare partenere, fiind coordonate de către promotorul de proiect – Inspectoratul Școlar Județean Gorj. Unitățile școlare partenere sunt: Liceul Tehnologic Baia de Fier, Școala Gimnazială Novaci, Școala Gimnazială ,,Nicolae Tomovici-Plopșor”, Școala Gimnazială Godinești și Școala Gimnazială Bălcești. Grupurile țintă ale proiectului sunt: 200 de elevi (80 romi și 120 neromi) din unitățile partenere vor fi implicați în activitățile de conștientizare în domeniul incluziunii din care 100 elevi (romi și neromi) din ciclul primar și 100 elevi (romi și neromi) din ciclul gimnazial); 10 elevi cu CES din ciclurile primar și gimnazial integrați în școlile de masă partenere; 150 de părinți ai elevilor din grupul țintă implicați în activități de învățare/conștientizare în domeniul anti-discriminării, ateliere de lucru, educație comunitară; 160 de cadre didactice participante la programe de formare care lucrează cu copii romi și neromi din grupurile dezavantajate, vulnerabile”, se arată într-un comunicat al Inspectoratului Școlar Județean Gorj. Cele 160 de cadre didactice din grupul țintă al acestui proiect vor participa la cursuri de formare ce vizează domeniile: ,,Abordări de predare centrate pe elev”, ,,Școala incluzivă și predarea într-un mediu multicultural”, ,,Democrația și educația pentru cetățenie activă”, ,,Drepturile omului/copilului, toleranță, anti-discriminare”. Profesorii formați vor desfășura două programe de formare de competențe adresate elevilor din ciclul primar și gimnazial și vor elabora ghidurile pentru disciplinele opționale: ,,Limba noastră-i o comoară”, ,,Călătorie în lumea numerelor”, ,,Porți deschise către Europa”, ,,Drepturile copilului european”, ,,Arts and Crafts – Măiestrie pe o coală de hârtie”. În cadrul proiectului vor fi elaborate 14 produse intelectuale noi referitoare la un mediu incluziv și multicultural: 10 curriculum-uri opționale (5 pentru elevii din învățământul primar și 5 pentru elevii din învățământul gimnazial) și 3 materiale didactice referitoare la un mediu incluziv și multicultural (un îndrumător pentru părinți în cadrul activității A1 – Și părinții merg la școală, două metodologii pentru desfășurarea activităților B1 – Concurs intercultural ,,Conviețuim împreună” și B2 – Călătorie multiculturală reală și virtuală din proiect și suporturi de curs pentru activitățile de formare). ,,Proiectul ,,O șansă pentru viitor!” propune abordări inovative și/sau complementare altor proiecte deja implementate, care să: îmbunătățească abilitățile profesorilor în ce privește incluziunea copiilor romi, crească procentul de profesori din școlile partenere care declară abilități/competențe dezvoltate/îmbunătățite referitoare la incluziunea copiilor romi, elaboreze curricule referitoare la un mediu incluziv și multicultural, crească numărul de părinți romi și neromi care participă la activități comune de învățare în domeniul anti-discriminării, crească numărul de elevi romi și neromi implicați în activități comune privind incluziunea, crească rata de satisfacție a elevilor care participă la aceste activități comune privind incluziunea, reducă procentul de elevi romi care se simt discriminați de profesori și colegi în școlile partenere. Impactul general așteptat de proiect se referă la creșterea capacității instituționale a școlilor partenere de a asigura o incluziune efectivă a copiilor romi și generarea unor efecte pozitive și de lungă durată în școlile participante și asupra persoanelor implicate direct sau indirect în activități”, se mai precizează în comunicatul IȘJ Gorj. Acesta este cel de-al doilea proiect derulat prin Programul de educație, burse, ucenicie și antreprenoriatul tinerilor în România de către IȘJ Gorj, în calitate de promotor, primul proiect fiind ,,O șansă pentru schimbare”, derulat în perioada 01.10.2018 – 30.09.2019.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here