Un nou concurs pentru elevii din Gorj

215

Începând din acest an, elevii gorjeni din clasele III-VIII se pot înscrie la Festivalul-concurs ”CDIdei în cărți”, organizat de Casa Corpului Didactic Sibiu. Concursul are ca obiective punerea în valoare a pasiunii pentru lectură în special, pentru cultură, în general, dar și oferirea unui cadru de demonstrare a deprinderilor, abilităţilor şi cunoştinţelor elevilor dobândite în contexte nonformale.

Casa Corpului Didactic (CCD) Sibiu, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Judeţean Sibiu, CCD Cluj, CCD Gorj, CCD Mureș, CCD “G. Tofan” Suceava, Biblioteca Judeţeană Astra Sibiu și Facultatea de Litere şi Arte din Sibiu a lansat apelul pentru înscrierea la ediţia a III-a a Festivalului-concurs „CDIdei în cărţi”. Pot participa elevii din clasele III- VIII din judeţele Sibiu, Cluj, Gorj, Mureş şi Suceava. În cadrul Festivalului-concurs „CDIdei în cărţi” elevii, în echipe de câte trei, coordonaţi de un cadru didactic, vor alege o lucrare (roman, nuvele, povești, povestiri, poezii, lucrare documentară ș.a.) pe care să o citească și vor realiza următoarele produse: un obiect reprezentativ din acea lucrare, descrierea obiectului realizat și descrierea lucrării citite (autor, titlul, editura, gen literar, rezumatul lucrării). Tema propusă pentru lectură este “cultură şi civilizaţie”. Produsele realizate vor fi prezentate în cadrul Festivalului la nivelul unităţii, iar cele care vor îndeplini criteriile stabilite vor fi prezentate în etapa judeţeană. Echipele premiate în etapa judeţeană vor participa şi la etapa regională a  Festivalului-concurs. În anul 2017, Festivalul se desfășoară pe trei categorii de vârstă astfel: clasele III- IV, clasele V-VI și clasele VII- VIII. Înscrierea unităților de învățământ în festival se va face în perioada 16-24 februarie, iar cea a elevilor în intervalul 27 februarie – 19 martie. Etapa regională se va desfășura la Sibiu, în perioada 1-2 iunie 2017, la Biblioteca Judeţeană Astra Sibiu. Ideea echipei Casei Corpului Didactic din Sibiu de a organiza un festival în care să fie implicate, în primul rând, centre de documentare şi informare  (CDI) şi biblioteci din cadrul unităţilor de învăţământ, a izvorât din dorinţa de a pune în valoare pasiunea pentru lectură în special, pentru cultură, în general, cât şi pentru a oferi un cadru de demonstrare a deprinderilor, abilităţilor şi cunoştinţelor elevilor dobândite în contexte nonformale. Festivalul a preluat ideea unei activităţi cu caracter nonformal, aceea a Muzeului literar. “Muzeul literar” este o activitate de animaţie de lectură în cadrul căreia elevii, în urma lecturii unei cărţi/ lucrări documentare, realizează un obiect reprezentativ din acea lucrare pe care îl prezintă publicului, “vizitatorilor”. Motivaţi de ecoul pe care l-au avut primele ediţii din anul 2014 și din 2015, ediţii organizate cu ajutorul Şcolii Gimnaziale “Mihai Viteazu” din Şelimbăr, judeţul Sibiu şi de implicarea elevilor în acest proiect datorită posibilităţii exprimării abilităţilor, creativităţii, a preocupărilor lor, am propus, în anul școlar 2016-2017, extinderea proiectului la nivel regional, în cinci județe (Sibiu, Cluj, Gorj, Mureș și Suceava) creând astfel condițiile pentru dezvoltarea unei reţele a centrelor de documentare și informare (CDI) şi a bibliotecilor școlare de resurse în educaţie nonformală, de exemple de bune practici pentru activitatea în echipă și de dezvoltare a competențelor-cheie în medii nonformale, precum și pentru dezvoltarea parteneriatelor educaționale.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here