Un contract, 24 de facturi, 5 directori şi un prejudiciu de peste 200 de miliarde

140

deschidereCea mai gravă constatare făcută de inspectorii ANAF la Complexul Energetic Turceni este legată de 24 de facturi emise către S.C. Electrica pentru cumpărarea de energie şi stornate apoi.

Penalităţile pentru neplata energiei, de ordinul milioane de lei noi, n-au fost încasate de cei care s-au aflat în fruntea complexului pe perioada celor doi ani de control, respectiv 2007-2009. În această perioadă, cinci directori s-au perindat la conducerea Turceniului, iar în opinia inspectorilor ANAF toţi se fac vinovaţi de un prejudiciu de, nici mai mult nici mai puţin de 21.732.888 lei, adică peste două sute de miliarde de lei vechi. Aceste aspecte au fost sesizate procurorilor DNA.

În termenii folosiţi de inspectorii ANAF, cea mai gravă costatare depistată la Complexul Energetic Turceni sună aşa: “Diminuarea veniturilor prin încălcarea reglementărilor legale şi administrarea, gestionarea incorectă a intereselor societăţii, prin încheierea Tranzacţiei nr.9900/16155/27.11.2007, la contractele cadru de portofoliu de vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiate privind penalităţile calculate pentru întârzieri la plată a facturilor pentru nerespectarea prevederilor contractuale care obligau la plata penalităţilor de întârziere în cazul efectuării de către SC ELECTRICA SA Bucureşti cu întârziere a plăţilor către societate, în baza celor 24 de contracte reglementate valabile pe perioada de calcul a penalităţilor”. Suma imputată este de peste 210 miliarde de lei vechi. În perioada celor doi ani, directorii generali ai Complexului Turceni au fost, pe rând, Dumitru Ilinca, Dumitru Cristea, Marian Motocu, Ionel Manţog, Eugen Tunaru şi din nou Marian Motocu din septembrie şi până în decembrie 2009.

Acte păguboase!

Explicit, afacerea făcută arată astfel: În perioada 2004-2007, Complexul Energetic Turceni a încheiat un contract cadru cu Electrica S.A, ca portofoliu de vânzare a energiei electrice. S-au încheiat astfel, 24 de contracte. Ulterior semnării celor 24 de acte, pe baze de protocoale toate drepturile şi obligaţiile asumate de filialele de distribuţie şi furnizare a energiei electrice au fost preluate de Electrica, aceasta asumându-şi astfel şi obligaţiile de plată a energiei. În baza contractelor, Complexul Turceni a livrat energie, la preţurile convenite, emiţând în baza dispoziţiilor contractuale, facturi ce au fost achitate de către Electrica Bucureşti cu întârziere, încălcând clauzele care prevedeau că “în cazul neplăţii de 30 de zile, cumpărătorul va plăti în afara sumei datorate, o penalitate la această sumă, corespunzătoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor faţă de bugetul de stat, stabilite prin Hotărâre de Guvern, respectiv 0,06% pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi după data scadenţei, până în ziua plăţii exclusiv”.

Datorii din 2004!

Asta prevedeau contractele, negru pe alb. Ce s-a întâmplat apoi? În 22.03.2007, Complexul Turceni emite către Electrica S.A. Bucureşti, factura fiscală seria GJ YCS nr.5254527, în sumă totală de 68.222.761,1 lei, pentru contravaloare penalităţi pentru întârzieri la plata energiei electrice, aferente facturilor neachitate în termenul de plată, în perioada 01.04.2004 -31.12.2006, conform anexei. Factura a fost emisă de Direcţia Energie şi prezintă ca termen scadent 10 zile financiare de la data primirii facturii. Penalităţile de peste 680 de miliarde de lei vechi provin de la cele 149 de facturi fiscale, în sumă totală de 857.630.977,2 lei, din perioada 30.04.2004 – 31.01.2006.

La instanţă…

Deşi trecuseră ani de zile, iar penalităţile curgeau de la o zi la alta, din 2004 şi până în 2007 nu s-a gândit niciun manager de la Turceni sau vreun jurist strălucit să acţioneze în instanţă firma pentru recuperarea banilor. Şi să nu vă imaginaţi, că în această perioadă Turceniul a sistat furnizarea de energie. Nici vorbă. Totuşi, în 2007, la Tribunalul Bucureşti, Complexul Energetic Turceni chemă în judecată Electrica, pentru plata penalităţilor. Asta se întâmpla în luna octombrie. În noiembrie 2007, Turceniul achită şi taxa de timbru în valoare de 685.414 lei, adică aproape 7 miliarde de lei vechi. La sfârşitul lunii noiembrie a aceluiaşi an, Complexul Turceni aduce în instanţă o tranzacţie prin care cele două părţi au convenit eşalonarea creanţei Turceniului de 48 mil.lei, pe o perioadă de 8 ani. S.C. Electrica S.A. Bucureşti s-a angajat să achite trimestrial suma de 1.500.000 lei, începând cu trimestrul I 2008. Astfel, prin Sentinţa comercială nr.14658/06.12.2007, Tribunalul Bucureşti “ia act de înţelegerea părţilor şi consfinţeşte învoiala acestora, potrivit tranzacţiei”.

Ştornări pe banii statului!

Zis şi facut! În 14.12.2007, Complexul Energetic Turceni emite către Electrica o factură în sumă totală de – 68.222.761,1 lei, reprezentând: -„storno factura nr.5254527/ 22.03.2007, ce reprezintă contravaloare penalităţi pentru întârzieri la plata facturilor de energie electrică în perioada 01.04.2004 – 31.12.2006, conform Tranzacţiei şi sentinţei Tribunalului Bucureşti”. În aceeaşi dată, respectiv 14.12.2007, Complexul a emis către Electrica factură în sumă totală de 48.000.000 lei, reprezentând „repunere factură nr.5254527/22.03.2007, ce reprezintă contravaloare penalităţi pentru întârzieri la plata facturilor de energie electrică în perioada 01.04.2004 – 31.12.2006, conform Tranzacţiei şi sentinţei. Inspectorii ANAF constată că aceste tranzacţii au dus la diminuarea veniturilor complexului cu suma de 20.222.761 lei. Mai mult, comisia constată că în perioada derulării negocierilor, adică în perioada august – decembrie 2007, o serie de facturi ce au stat la baza penalităţilor calculate în sumă de 68.222.761,10 lei, au depăşit perioada de 3 ani, perioadă în care se puteau calcula penalităţi, motiv pentru care tranzacţia s-a făcut la suma de 48.000.000 lei. Cu toate acestea, inspectorii ANAF nu au identificat nicio factură prescrisă. Drept urmare, Complexul Turceni a renunţat extrem de uşor la penalităţi în sumă de 20.222.761 lei şi 50% din cheltuielile de judecată totale de 685.414 lei.

Totul are o definiţie: evaziune fiscală!

În afara acestor nereguli, inspectorii mai constată nereguli în privinţa calculelor privind cursul euro la vremea respectivă. Astfel, în 2009, greşeala este cuantificată în peste 260.000 de lei, iar în 2010 cu peste 906.000 lei, aspect care a dus la diminuarea veniturilor. Inspectorii de control susţin că ceea ce s-a întâmplat “Constituie infracţiuni de evaziune fiscală şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 8 ani şi interzicerea unor drepturi următoarele fapte săvârşite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale: b) omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate”.

Recuperea prejudiciului!

Drept urmare, controlul concluzionează că prin tranzacţiile făcute şi actele adiţionale, Complexul Turceni a fost prejudiciat cu suma totală de 21.732.888 lei, din care diminuarea veniturilor din penalităţi cu suma de 20.222.761 lei, cu diminuarea veniturilor cu suma de 342.707 lei, prin nerecuperarea unor cheltuieli de judecată, şi cu diminuarea veniturilor cu suma de 1.167.420 lei, reprezentând diferenţe de curs valutar leu/euro. Pentru recuperarea prejudiciilor s-a propus ca cei din conducerea Complexului să-i acţioneze în judecată pe cei răspunzători pentru recuperarea întregului prejudiciu de 21.732.888 lei. În paralel, s-a cerut tragerea la răspundere penală a celor vinovaţi, procurorii fiind cei care vor stabili care sunt aceştia. În această perioadă, la conducerea Complexului Energetic Turceni s-au perindat cinci directori generali.

Gabriela Mladin

 

Graure răspunde şi el personal în problema ,,Electrica”

Actualul manager al Complexului Ener-getic(CE) Turceni, Octavian Graure, va răspunde şi el la DNA, în mod personal pentru problema ,,Electrica”, asta deoarece el era în perioada vizată director financiar în cadrul unităţii. Cu toate acestea, Graure a anunţat ieri că, până în prezent, cei de la DNA nu l-au chemat pentru explicaţii, iar de la CE Turceni nu s-au cerut, de către procurori, documente. ,,Nu ştiu dacă a ajuns sesizarea la DNA, dacă ajunge prezentăm documentele, sunt contracte încheiate, din punct de vedere al fiscalităţii, sunt facturi făcute, s-au făcut controale încrucişate din partea Finanţelor şi la firmele cu care am avut colaborare. Avem raport scris de Ministerul Finanţelor că totul a fost corect, după care au venit alţi doi reprezentanţi şi au spus că din punctul dânşilor de vedere trebuia să reziliem contractele colective de muncă şi nu să acordăm angajaţilor cele prevăzute în contractul colectiv”, a menţionat Graure. Mai mult, directorul CE Turceni a anunţat ieri la Mătăsari că deja a contestat raportul ANAF, care stă de fapt la baza anchetei DNA, atât la ANAF cât şi în instanţă. ,,Am contestat raportul ANAF, acel raport nu este făcut din punct de vedere al unor oameni pregătiţi, părerea mea este că nu au nici cele mai mici cunoştinţe economice. Nu o spun că vreau să salvez unitate, nu. Există o lege, un contract colectiv de muncă semnat, există un buget, la începutul fiecărui an, aprobat de trei ministere şi de premier şi la sfârşitul fiecărui an, aşa cum au menţionat ei pe 2007, 2008, 2009, este un fals. De ce? Asta deoarece acelaşi lucru s-a întâmplat şi în 2005, şi în 2006, şi în 2010, şi în 2011 iar la finalul fiecărui an noi suntem obligaţi să prezentăm situaţii la minister. În fiecare an avem viza şi ştampila Ministerului Finanţelor prin care se atestă că unitatea s-a încadrat în bugetul de venituri şi cheltuieli şi a îndeplinit indicatorii”, a declarat Graure. Managerul a menţionat, de asemenea, că cele 200 de miliarde apărute în raportul ANAF sunt cheltuieli nedeductibile, cam aproximativ 70 de miliarde pe an, sume aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli care au fost alocate pentru salariaţii unităţilor. ,,Au fost biletele de odihnă şi tratament, transportul salariaţilor la şi de la locul de muncă pe care îl suportă unitatea, ajutoare sociale, ajutoare de căsătorie, ajutoare de înmormântare, ajutor de naştere, care se ridică la aproximativ 70 de miliarde, lei vechi, pe an”, a mai declarat Graure.

Se aşteaptă la repercusiuni din partea ANAF

,,Am contestat astfel raportul ANAF-ului şi la dânşii şi la tribunal deoarece am considerat, că în mod abuziv, vor încerca să denatureze situaţia complexului, şi aşteptăm răspunsul dânşilor. Nu înţeleg de ce însă reprezentaţii ANAF-ului de la Târgu-Jiu ne-au lăsat şi măsuri, 51 la număr, prin care spun că nu avem strategie energetică şi altele”, a conchis Graure. Marţi al Bucureşti, Consiliul de Administraţie al CE Turceni a fost informat în legătură cu acest raport şi cu contestaţia, informaţia urmând să ajungă şi la AGA.

Anamaria Stoica

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here