Un autor, o carte de excepţie – „BĂILE ŢICLENI – AMINTIRE ŞI SPERANŢĂ”

363

Redăm în acest colţ de pagină unele consideraţii pe marginea monografiei BĂILE ŢICLENI – AMINTIRE ŞI SPERANŢĂ scrisă de Juristul Ion M. Ungureanu. Reamintim că aceasta este o a doua ediţie, mult revăzută şi adăugită, după aceea apărută în 1975 şi purtând titlul „Ţicleni – trecut, prezent, viitor”.

Acelaşi autor a mai semnat cartea de specialitate „Statutul juridic al stagiarului(1987); „Ţicleni – vatră milenară de istorie(1997); „Monumentele Eroilor Parohiei Ţicleni(1997); „Petrolul şi Oltenii(2004); „Ţicleni – Documentar istoric(2009). Colaborator al Gorjenului, Ion M. Ungurean a mai scris o seamă de articole de presă, majoritatea fiind inspirate de tema ce-l pasionează cel mai mult – Băile Ţicleni.
Ion Predoşanu

Perenitatea Ţiclenilor
Apariţia unei noi monografii a domnului jurist Ion Ungureanu despre Băile Ţicleni dovedeşte, pe deoparte, interesul constant determinat de aceste locuri precum şi dragostea mereu vie a autorului pentru acest fermecător colţ de ţară.
Utilizarea de către autor ca subtitlu la monografie a cuvintelor „AMINTIRE ŞI SPERANŢA”cred că reprezintă însăşi esenţa cărţii, mesajul ei, pentru generaţia de azi şi mai ales pentru generaţiile care vor urma.
Prezentând scurtul istoric al Băilor Ţicleni, monografia ne vorbeşte despre valoarea terapeutică a factorilor naturali de cură dar şi de lupta continuă a oamenilor din Ţicleni pentru a pune în valoare şi a face cunoscuţi aceşti factori terapeutici. A fost un drum lung şi greu ca, mai întâi comună apoi oraşul Ţicleni să poată deveni „Băile Ţicleni”, a doua staţiune balneoclimatică din judeţul Gorj după mai vechea şi cunoscuta staţiune Săcelu. Toată această luptă reprezintă „amintirile” lui Ion Ungureanu autorul monografiei.
Dar de ce „speranţă”? Pentru că arealul Ţiclenilor este binecuvântat cu multe bogăţii naturale, pentru a deveni cândva o foarte cunoscută oază de sănătate şi agrement. Climatul sedativ de colină cu un topoclimat de pădure (celebra pădure de stejari), este tot peisagismul înconjurător, apele termale sărate, toate acestea reprezentând premizele „speranţei” pentru Băile Ţicleni.
Sunt convins că peste mai puţini, sau mai mulţi ani, vizitatorii şi pacienţii sosiţi aici, într-o modernă staţiune, vor citi cu interes „amintirile” despre trecutul frământat al Ţiclenilor.
Dar nu numai atât. Monografia domnului Ion Ungureanu reuşeşte să încadreze Băile Ţicleni într-o prezenţă mai largă, geografică şi istorică, în cadrul judeţului Gorj, subliniind astfel, perenitatea Ţiclenilor, alături de alte comori gorjene bine cunoscute cum ar fi: zona Rânca, peşterile Polovragi şi Muierii, Valea Jiului, a Sadului şi a Sohodolului, Mănăstirile Tismana, Polovragi şi Lainici, Casa Memorială „C. Brâncuşi” de la Hobiţa şi operele monumentale ale lui Brâncuşi, Cula Curtişoara, staţiunea Săcelu, siturile dacice şi urmele lăsate de Tudor Vladimirescu etc, etc.
Iată de ce trebuie să concepem Băile Ţicleni ca o piesă, nu izolată, ci existând în contextul şi armonia tuturor acestor bijuterii naturale şi umane ale judeţului Gorj.
Pentru toate aceste considerente domnului Ion Ungureanu, gorjeanul care semnează aceste rânduri despre monografia dumneavoastră, domnule Jurist Ion M. Ungureanu, vă mulţumeşte în mod deosebit.
Prof. Dr. Tudor Sbenghe

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here