Ultimele zile pentru vizarea carnetelor de rentier, la APIA Gorj

362

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – Centrul Judeţean Gorj reaminteşte că până la data de 31 august 2017 (în zilele lucrătoare) rentierii agricoli pot să se mai prezinte, personal ori prin mandatar/curator/tutore, la sediul Centrului judeţean situat în municipiul Târgu-Jiu, pentru obţinerea vizei aferente anului 2016, a carnetelor de rentier agricol.

Plata rentei viagere agricole se efectuează într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată. Pentru vizarea carnetului de rentier agricol, solicitantul (rentierul personal ori prin mandatar/curator/tutore) trebuie să semneze o declaraţie pentru obţinerea vizei anuale, conform anexei care face parte integrantă din prezentele norme metodologice, însoţită de documente, pe baza cărora persoana desemnată de către APIA Gorj va verifica conformitatea documentelor originale cu copiile existente la dosar şi în cazul persoanelor pensionate pe caz de boală va certifica copiile depuse ale deciziilor de la comisia de expertiză medicală, respectiv de: carnetul de rentier agricol; actul de identitate al solicitantului; decizia de la comisia de expertiză medicală – pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală, în original; decizia de la comisia de expertiză medicală se depune în copie; procură notarială autentificată/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original, numai pentru cazurile în care solicitarea vizării carnetului de rentier agricol este făcută de un reprezentant legal; contractul/contractele de arendare încheiat/încheiate; extras de cont pe numele rentierului agricol, deschis la oricare bancă de pe teritoriul României, în lei.
“Până la sfârşitul săptămânii trecute, la sediul APIA Gorj, au fost vizate un număr total de 60 de carnete de rentier aferente unei suprafeţe arendate de 92,35 ha şi pentru o suprafaţă vândută de 134,82 ha. De asemenea, pentru cei 60 de rentieri care deja şi-au vizat carnetele, în cursul acestui an, APIA Gorj va achita o sumă de 16.964,03 euro, respectiv 76.183,2 lei. Reamintim că vizarea acestora se poate face până la data de 31 august inclusiv”, a declarat Mihai Versin, directorul adjunct al APIA Gorj.
În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul 2016 poate fi încasată de moştenitorii săi, doar dacă, până la 31 august 2017, moştenitorii vor depune la oricare Centru Judeţean al APIA, carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu), certificatul de deces (original şi copie), actul de succesiune (certificat de moştenitor sau certificat de calitate de moştenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula “definitivă şi irevocabilă” (original şi copie), B.I/C.I./paşaport al moştenitorului (original şi copie), împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original), precum şi un extras de cont pe numele solicitantului.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here