Ultimele zile pentru plata impozitului pe construcţii

262

Vineri, 25 septembrie, este termenul limită pentru plata celei de-a doua rate a impozitului pe construcţii. Impozitul pe construcţii este datorat de persoanele juridice române (cu excepţia instituţiilor publice, institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare şi persoanelor juridice fără scop patrimonial), persoanele juridice străine cu sedii permanente în România şi persoanele juridice cu sediu social în România înfiinţate potrivit legislaţiei europene. Acesta se calculează prin aplicarea unei cote de 1% asupra valorii construcţiilor prevăzute la Grupa 1 din Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 – „Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe”, existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, din care se scade valoarea clădirilor, inclusiv valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru clădirile închiriate, luate în concesiune, aflate în administrare ori în folosinţă, pentru care se datorează impozit pe clădiri, potrivit prevederilor Titlului IX din Codul Fiscal, de către contribuabil sau proprietar, după caz. De asemenea, impozitul pe construcţii cuprinde şi valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru construcţiile aflate sau care urmează sa fie trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi valoarea construcţiilor din subgrupa 1.2.9. „Terase pe arabil, plantaţii pomicole şi viticole” din Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004. Impozitul pe construcţii s-a declarat de către contribuabilii gorjeni prin formularul 100 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”, ce a avut termen de depunere data 25 mai 2015.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here