Ultimele zile de înscriere la selecția pentru constituirea CPEECN

1141

Cadrele didactice care doresc să devină membri ai Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale (CPEECN) mai au doar câteva zile la dispoziție pentru a se înscrie la selecția organizată în acest sens. Termenul limită este 30 septembrie.

Prin CPEECN se înțelege grupul de profesori, organizați pe discipline de examen/concurs, care îndeplinesc criteriile stabilite la nivel național și urmează să evalueze, într-o manieră unitară și eficientă, lucrările elevilor/cadrelor didactice din cadrul evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, al examenului de Bacalaureat, al examenului național de definitivare în învățământ, respectiv din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice. CPEECN are rolul de a funcționa ca o comunitate de învățare și de a se dezvolta ca organism subordonat inspectoratelor școlare. Membrii CPEECN sunt cadre didactice care își desfășoară activitatea de predare-învățare-evaluare atât în mediul urban, cât și în cel rural, în unitățile de învățământ preșcolar, primar, gimnazial, respectiv liceal cu filierele teoretică, vocațională și tehnologică. Conform Art. 4 din Metodologia privind constituirea CPEECN, condițiile cumulative pe care trebuie să le îndeplinească candidații sunt următoarele: au desfășurat activități de predare-învățare-evaluare, în ultimii trei ani școlari încheiați în învățământul preșcolar, primar, gimnazial, respectiv în învățământul liceal, au gradul didactic I, II sau titlul științific de doctor în specialitate și au experiență de organizare și participare la evaluări, în cadrul examenelor și concursurilor naționale/internaționale. Procesul de selecție a candidaților a început pe 21 septembrie și este structurat în trei etape. Prima etapă se va încheia pe 30 septembrie și constă în înscrierea candidaților și încărcarea dosarelor de înscriere pe platforma informatică dedicată, de către cadrele didactice care doresc să devină membri ai CPEECN la adresa web http://46.41.138.87/, secțiunea ,,Apeluri” și respectarea instrucțiunilor afișate în cadrul aplicației. Pentru înscriere sunt necesare următoarele documente în format electronic: cerere de înscriere, certificatul ultimului grad didactic obținut sau diploma de doctor/adeverință care atestă obținerea titlului de doctor în specialitate, după caz, adeverință care atestă că în ultimii trei ani școlari încheiați a desfășurat activități de predare-învățare-evaluare în învățământul preșcolar, primar, gimnazial, respectiv în învățământul liceal, curriculum vitae Europass, declarație pe propria răspundere privind veridicitatea conținutului documentelor din dosarul de înscriere la selecție. În cadrul celei de-a doua etape, ce se va derula în perioada 1 – 15 octombrie, va avea loc verificarea dosarelor de înscriere ale candidaților, urmând ca și cea de-a treia etapă să se deruleze în perioada 16 octombrie – 1 decembrie 2020; această ultimă etapă va consta în verificarea competențelor de evaluare și selecția cadrelor didactice care doresc să devină membri ai CPEECN. Candidații selectați ca urmare a parcurgerii celor trei etape vor participa la programul de formare acreditat de către MEC și asigurat de către CNPEE în perioada 2 decembrie 2020 – 15 martie 2021. După absolvirea programului de formare, cadrele didactice selectate dobândesc calitatea de membri ai CPEECN.

Atribuțiile CPEECN
Atribuțiile de bază ale CPEECN sunt: evaluarea lucrărilor elevilor/cadrelor didactice, din cadrul examenelor naționale, pe fiecare disciplină de examen/concurs – evaluare centrată pe competențe, cu respectarea principiilor calității și echității; antrenarea și susținerea profesorilor de la clasă, prin activități de mentorat, în vederea pregătirii eficiente a elevilor pentru susținerea evaluărilor și examenelor/concursurilor naționale. În activitățile de sprijin vor fi utilizate metode și strategii care să îmbunătățească implicarea și motivația elevilor pentru participare în condiții de performanță școlară; realizarea unui raport de activitate/disciplină de învățământ, cu evidențierea aspectelor pozitive și a celor care necesită îmbunătățiri, respectiv înaintarea acestuia către ISJ/ISMB în termen de o săptămână de la finalizarea fiecărei sesiuni a examenelor naționale. Calitatea de membru CPEECN presupune răspunderea profesională în ceea ce privește corectitudinea și calitatea activității de evaluare.
Membrii CPEECN care desfășoară activități de evaluare vor încheia contracte de furnizare de servicii cu unitatea de învățământ în cadrul căreia este organizat centrul de evaluare. Plata acestora se realizează în baza contractului încheiat și în temeiul dispozițiilor ordinului de ministru care reglementează plata profesorilor evaluatori, emis anual. În același timp, cadrele didactice din CPEECN care desfășoară activități de evaluare primesc, în cadrul fișei de evaluare pentru obținerea gradației de merit, un punctaj defalcat pentru calitatea de membru CPEECN, respectiv, pentru desfășurarea activităților de evaluare în fiecare sesiune a examenelor naționale.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here