Ultimele zile de înscriere la Festivalul – Concurs de Poezie Religioasă

849

Elevii din învăţământul primar, gimnazial şi liceal din judeţul Gorj care doresc să participe la ediția din acest an a Festivalului – Concurs de Poezie Religioasă mai au doar două zile la dispoziție pentru a se înscrie. Concursul de creaţie literară este organizat online de Fundaţia „Cuvântul care Zideşte” a Mitropoliei Olteniei, care a lansat anul acesta o nouă provocare participanților, aceea de a compune o poezie având ca sursă de inspiraţie tabloul unei mănăstiri în perioada de toamnă.

Înscrierea în concurs presupune transmiterea unei poezii în limba română (minim 2 strofe la Secțiunea Ciclul Primar și minim 3 strofe la Secțiunile Gimnaziu și Liceu) de către elev. Fiecare participant va trimite o poezie pe adresa de e-mail fundatia.cuvantul@gmail.com. Poezia nu trebuie să depășească o pagină A4, să fie editată în Word, folosind diacritice, caracter 12, spațiul între rânduri de 1,5. De asemenea, creațiile elevilor trebuie să fie originale, realizate de concurenți, să se încadreze în tema stabilită și să nu mai fi fost premiate la alte concursuri similare. În textul e-mailului se vor preciza numele participantului, școala, clasa, profesorul coordonator și secțiunea. Poeziile câștigătoare vor fi desemnate ținându-se cont de următoarele criterii de evaluare: încadrarea în tema concursului, creativitate și originalitate, claritate și corectitudine în exprimare, dar și respectarea normelor ortografice, ortoepice și de punctuație. Festivalul – Concurs de Poezie Religioasă este un concurs de creație literară, în limba română, care își propune să descopere și să promoveze noi talente poetice. De asemenea, prin organizarea acestui festival – concurs se urmărește cultivarea respectului copiilor și tinerilor pentru valorile culturale și promovarea valențelor educative ale religiei ortodoxe. Obiectivele concursului sunt: stimularea creativității copiilor și tinerilor cu preocupări în domeniul religiei, realizarea unor schimburi de experiență între copii și tineri, precum și creșterea gradului de implicare a copiilor și tinerilor în activități culturale și de dezvoltare personală. Mai multe detalii despre regulamentul de organizare a evenimentului pot fi găsite pe blogul fundaţiei, www.fundatiacuvantulcarezideste.blogspot.ro.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here