Ultimele zile de înscriere în grupurile de evaluare a proiectelor de manuale școlare

357

Cadrele didactice care vor să facă parte din grupurile de lucru ce vor evalua proiectele de manuale şcolare pentru clasa a V-a, valabile din anul şcolar 2017-2018, mai au doar câteva zile la dispoziție pentru a se înscrie în procesul de selecție organizat în acest sens.

Înscrierea candidaților care vor evalua proiectele de manuale şcolare pentru clasa a V-a a început pe 13 martie și se va încheia vineri, 31 martie. Pentru înscriere sunt necesare mai multe documente în format electronic:  chestionarul de înscriere online, CV-ul în format european și anexe ale CV-ului (copii ale diplomelor de studii și alte documente justificative, relevante pentru procedura de selecție) semnate, scanate și incluse într-un singur document, în format pdf. Selecția candidaților va avea loc în perioada 3 – 7 aprilie, urmând ca rezultatele să fie anunțate individual, doar pentru candidații selectați, în perioada 10 – 14 aprilie. Alegerea componenţilor grupurilor de lucru şi comunicarea rezultatelor se vor desfăşura exclusiv on-line, pe platforma existentă pe www.rocnee.eu. Reamintim că, din grupurile de lucru pot face parte cadre didactice care dețin gradul didactic I în domeniul disciplinei/în domenii conexe celui pentru care se înscriu sau au titlul ştiinţific de doctor în aria de expertiză/arii conexe, angrenate în activități de predare-învățare-evaluare în învățământul preuniversitar, corespunzătoare ciclului de învățământ și disciplinei pentru care se evaluează proiecte de manuale școlare, care pot să dovedească, prin acte de studii, că posedă specialitatea corespunzătoare/specialitatea înrudită care-i acordă dreptul de a preda disciplina la care s-a înscris și de a evalua proiectele de manuale școlare depuse la disciplina în cauză. Candidații mai trebuie să îndeplinească și alte condiții: să dețină abilități practice de operare pe calculator, să aibă disponibilitate pentru participarea la activitățile desfășurate individu-al și în echipă, la CNEE, pe parcursul anului școlar 2016 – 2017, respectarea hotărârilor luate de grup și a termenelor prevăzute, să nu se afle în situații de incompatibilitate cu activitățile de evaluare a proiectelor de manuale școlare din anul școlar 2016 – 2017 și în niciuna din situațiile de incompatibilitate prevăzute de legislația specială din domendiul achizițiilor publice. Ministerul Educației a precizat că vor avea prioritate în procesul de selecție acele cadre didactice care, suplimentar, au absolvit cursuri/module specifice activităţilor de evaluare a proiectelor de manuale şcolare/de abilitare curriculară/de evaluare de proces. Fiecare persoană îşi va putea depune candidatura exclusiv pentru o singură disciplină din cele cuprinse în planul-cadru pentru clasa a V-a. Disciplinele pentru care se organizează selecția cadrelor didactice cu atribuții în evaluarea manualelor pentru clasa V-a sunt: Limba și literatura română, Limba și literatura română (pentru elevii aparținând minorităților naționale), Limba și literatura maternă (pentru elevii aparținând minorităților naționale), Limbi moderne, Matematică, Biologie, Educație socială – Gândire critică și drepturile copilului, Istorie, Geografie, Religie, Educație plastică, Educație muzicală, Teorie-solfegiu-dicteu, Educație muzicală (pentru minorități), Educație fizică și sport, Pregătire sportivă practică (pentru diferite specializări sportive), Educație tehnologică și aplicații practice, Informatică și TIC, Consiliere și dezvoltare personale.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here